Zpátky nahoru
Projekty

V rubrice Projekty naleznete veškeré projektové činnosti našeho DDM, které jsou hrazeny z externích zdrojů a probíhají nad rámec naší standardní činnosti (zajištění zájmové činnosti). V oblasti investičních projektu jsme v roce 2015 dokončili realizaci našeho zatím jediného investičního projektu, v jehož rámci vzniklo nové třetí pracoviště fungující pod hlavičkou naší organizace (www.envicentrum.eu). "Měkké" projekty většinou zahrnují drobné projektové aktivity realizované s podporou Plzeňského kraje, MŽP ČR či různých nadací apod.V "Krajinotvorbě" hledejte zejména projekty realizované v rámci národního Programu péče o krajinu (PPK) - pod jeho hlavičkou provádíme s brigádníky z Přírodovědné stanice a dobrovolníky kosení lučních společenstev na vápencových výchozech v okolí Horažďovic, rovněž se snažíme obnovovat aleje podél polních cest.

A "Ostatní"? Tam najdete zkrátka to ostatní.