Zpátky nahoru
Novinky
Obnovení kurzu keramiky

Ve středu 20. 5. 2020 bude obnoven kurz keramiky pro dospělé. Přihlášeným jsme zaslali infomail, případně upozornění sms. S sebou si vezměte roušku a podepsané čestné prohlášení o Vašem zdravotním stavu - viz záložka Ke stažení na našem webu. Bez splnění uvedených podmínek není možné se výuky zúčastnit.  Děkujeme za pochopení.

Aktuálně ke kroužkům a další činnosti DDM

Milí účastníci, vážení rodiče,

po pečlivém zvážení všech organizačních aspektů, rizik a možností, které nám poskytují naše budovy (Zámek a Přírodovědná stanice), jsme se pro nejbližší období (květen, červen) rozhodli pro následující postup:

1/ pravidelná zájmová činnost (kroužky pro děti a mládež) - jsou povoleny od 11. května, ovšem za podmínek, které jsou pro naše zařízení velmi obtížně splnitelné. S ohledem na tuto skutečnost a stále nejistou prognózu dalšího vývoje epidemiologické situace už se pravidelná činnost kroužků pro děti v tomto školním roce neobnoví.

2/ rozlučkový týden dětských kroužků v termínu posledního květnového týdne (25. - 29. 5. 2020) - jediné a v tomto školním roce poslední schůzky kroužků, které proběhnou pravděpodobně v nestandardních časech, ideálně ve venkovním prostředí a za přísných hygienických opatření - půjde alespoň o symbolické zakončení činnosti kroužků, aby se kolektivy ještě jednou krátce sešly, příp. si děti odnesly své výrobky apod. K této aktivitě pošleme zák.zástupcům účastníků v předstihu ještě speciální e-mail obsahující přesné organizační pokyny. Účast na závěrečných schůzkách bude samozřejmě nepovinná.

3/ kroužky, kluby a kurzy pro dospělé - tyto aktivity necháme doběhnout v případě, že dosáhneme dohody mezi vedoucími i účastníky (budeme řešit individuálně telefonicky, příp. e-mailovou komunikací);

4/ dětské kluby (Klub vodáckých aktivit, Lukoklub, Chovatelský klub apod.) - proběhnou pouze individuální akce některých klubů (vedoucí Klubů budou s členy komunikovat individuálně), a to pouze ve venkovním prostředí, příp. v prostředí Envicentra PROUD, které dokáže splnit patřičné hygienické podmínky.

Za neproběhlé lekce či schůzky v období nouzového stavu bude možno žádat vrácení poměrné části zápisného. Formulář žádosti o vratku/vratky ze zápisného najdete pod záložkou Ke stažení. Pakliže se rozhodnete podpořit činnost našeho DDM tím, že o vrácení zápisného nepožádáte, budeme Vám vděčni, neboť omezení jarní činnosti bylo velkým negativním zásahem do ekonomiky naší organizace.

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

Aktuality k táborům 2020

Milé děti, vážení rodiče, stále věříme, že letní táborová sezona proběhne tak, jak je naplánovaná. Vy, kdož jste přihlášeni na některý z našich táborů, postupujte standardně dle pokynů v přihlašovacím systému dále (placení atd...), v případě plošného rušení letních akcí budeme zaplacené účastnické poplatky vracet v plné výši. Navíc navyšujeme portfolio letních akcí o 2 třídenní příměstské tábory na úplném začátku léta (řemeslný PT Tři, dva, jedna, tvoříme!) a pak na samý závěr prázdnin (jazykový PT se zaměřením na němčinu). V průběhu dubna budeme pracovat na přípravě dalších příměstských táborů, které plánujeme zveřejnit od května.

Omezení činnosti DDM

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací od středy 11. 3. 2020 pozastavujeme veškerou naši činnost do odvolání. Omezení činnosti se týká kromě zájmových kroužků i činnosti klubů (tréninky, soutěže, víkendovky apod.), kurzů apod.
Pro zrušené předem objednané výukové a pobytové programy se společně pokusíme najít alternativní termín od dubna dále (školy budou námi co nejdříve kontaktovány). 
Pro další vývoj situace či případné informace sledujte náš FB profil či www,
v naléhavém případě volejte 606 880 502 (ředitel).

Děkujeme za pochopení.

Volná místa na táborech 2020

Přihlašování je v plném proudu, volná místa ještě nabízejí: Letní jazykový tábor - němčina (24. - 26. 8. 2020), S babi a dědou na prázdninách (6. - 10. 7. 2020), Svobodné Město (12. - 17. 7. 2020), Noc v laboratoři (26. - 31. 7. 2020) a Soumrak kelstkého meče (1. - 10. 7. 2020). Kompletní přehled letních akcí naleznete v sekci Tábory.

Tábory 2020

Nabídku 11 táborů ve 4 kategoriích (příměstské, pobytové, stanové, kempy a soustředění) najdete v nové sekci Tábory. Přihlašování spouštíme 27. 1. 2020.

On-line přihlašování od ledna 2020

Už žádné čekání ve frontě na Zámku, žádné ruční vypisování štosů papírovch přihlášek. Jdeme s dobou a s novým rokem přecházíme na on-line přihlašovací systém na tábory, kroužky a další akce DDM. "Na ostro" jej otestujeme při přihlašování na letní tábory 2020. Podrobný návod v sekci "Ke stažení" a další informace po vánočních prázdninách.

Termíny víkendovek

Zpište si do diářů termíny akcí a víkendovek Klubu pro rodiče s dětmi, Chovatelského klubuHistorického klubu. Přihlášky a propozice na jednotlivé akce budou průběžně zveřejňovány na webu DDM HD v sekci Ke stažení.

Stáhnout
Hygienická opatření proti šíření Covid-19 v EC PROUD (PDF, 364 kB)
Příloha k provoznímu řádu pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn.
 
Stáhnout
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vir.inf.onem. (PDF, 269 kB)
Formulář, jehož vyplnění a odevzdání je nezbytné pro přijetí k zájmovému vzdělávání ve zbytku školního roku 2019/20.
 
Stáhnout
Žádost o vratku (PDF, 136 kB)
Formulář žádosti o vrácení poměrné části zápisného, či účastnického poplatku za kroužek, kurz, či klub.
 
Stáhnout
On-line přihlašování - jak na to (PDF, 3907 kB)
Návod na registraci v on-line přihlašovacím centru a první přihlášení na tábor/kroužek/akci pořádanou DDM Horažďovice.
 
Stáhnout
Samostatný odchod z kroužku (PDF, 1363 kB)
Potvrzení rodičů, že dítě může odcházet po skončení zájmového kroužku bez doprovodu.
 
Stáhnout
Přihláška do zájmových kroužků 2019/2020 (PDF, 998 kB)
Přihláška do zájmových kroužků, klubů a kurzů na školní rok 2019/2020 ve formátu PDF k vytištění.
 
Stáhnout
Nabídka kroužků DDM HD 2019/2020 (PDF, 3170 kB)
Kompletní nabídka kroužků a klubů Domu dětí a mládeže Horažďovice na školní rok 2019/2020 (leták ke stažení). Přihlášky na zájmové kroužky budou zveřejněny 2. 9. 2019 ve 12:00 hod.