Zpátky nahoru
Novinky
Dotazník pro (budoucí) táborníky a jejich rodiče

Zveřejnění nabídky letních akcí v roce 2021 se blíží (začátek února), do té doby prosíme o vyplnění krátkého on-line dotazníku.

Aktuálně k 8. lednu 2021

Vážení účastníci, rodiče,
v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými Vládou ČR dne 7. 1. 2021 je i nadále pozastavena veškerá činnost našeho Domu dětí a mládeže. O dalším vývoji situace budeme neprodleně informovat. Aktuální usnesení Vlády ČR si můžete přečíst pod záložkou Ke stažení.
Níže sdělujeme několik důležitých informací:
- vratky ze zápisného kroužků, jejichž činnost byla dosud omezena budeme účastníkům vracet po skončení kroužkové činnosti, tedy pravděpodobně v červnu 2021 dle poměrového klíče, o peníze tedy nepřijdete;
- od poloviny ledna 2021 spouštíme novou vlnu přihlašování, kroužková nabídka je drobně upravena (přibyly kroužky kytary), dále byly poměrově poníženy ceny za kroužky v souvislosti se zkrácením jejich činnosti (příslušný rozdíl ve výši zápisného bude rovněž předmětem výše zmíněné červnové vratky);
- moc vás prosíme o pomoc s obsazením kroužků - především v důsledku "covidové" situace zůstává velký počet kroužků nenaplněn a nepodaří-li se je obsadit, budeme muset relativně vysoký počet kroužků pro tento školní rok zcela zrušit - vyzvěte tedy, prosím, své známé, spolužáky a kamarády - po obnovení činnosti kroužků bude možno si činnost kroužků s volnou kapacitou zdarma vyzkoušet a přihlásit se;
- kvůli stále se měnícím pravidlům a často zmateným informacím "shora" už nebudeme dále rozesílat informace účastníkům, resp. rodičům plošně e-mailem, jako dosud - žádáme Vás tímto, abyste sledovali sekci Novinky na našem webu, kde budeme vždy v předstihu informovat o dění, změnách apod. S detailním dotazem se neváhejte obrátit na "svého" kroužkového vedoucího (příp. vedoucího klubu či kurzu). V případě potřeby kontaktujte přímo ředitele T. Pollaka (pollak.ddm/at/gmail.com/606880502). Aktuální informace budeme také sdílet na našem oficiálním FB profilu.

Za celý tým DDM Horažďovice Vám přejeme v roce 2021 vše dobré a doufáme v brzké shledání na našich kroužcích, kurzech a jiných akcích.

Přesun kanceláře DDM

V důsledku přesunutí sídla organizace ze Zámku na pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský  mlýn (ul. Nábřežní 283) jsme na adresu PROUDU přesunuli i naši kancelář. Provozní doba zůstává beze změn (8 - 15.30). V současnosti je ale třeba si případnou schůzku sjednat předem, či vyřešit daný problém nejlépe telefonicky či e-mailovou cestou. Děkujeme za pochopení. 

Stáhnout
Usnesení Vlády ČR k omezení provozu škol a školských zařízení k 7. lednu 2021 (PDF, 222 kB)
 
Stáhnout
Směrnice Hygienická a organizační opatření pro zájmovou činnost (PDF, 185 kB)
Tzv. covidová směrnice s platností od 7. prosince 2020 ošetřující rozbíhající se zájmovou činnost.
 
Stáhnout
Opatření PES pro oblast školství (PDF, 154 kB)
Podrobná tabulka z dílny MZ ČR, která popisuje postupné rozvolňování krizových opatření.
 
Stáhnout
Krizová opatření - informace pro školy a školská zařízení (PDF, 203 kB)
 
Stáhnout
Zpráva o činnosti přísp.organizace (DDM HD) za rok 2019 (PDF, 286 kB)
 
Stáhnout
Hygienicko-protiepidemická opatření od MZ ČR - příloha Směrnice (PDF, 281 kB)
Soubor doporučení a požadavků na organizátory letní rekreace 2020 z pera Min.zdravotnictví ČR.
 
Stáhnout
Prohlášení o bezinfekčnosti - příloha Směrnice (PDF, 1459 kB)
Čestné prohlášení zák.zástupců, resp. účastníků o neexistenci příznaků infekčního onemocnění atd. - nezbytný dokument k účasti na letní akci!
 
Stáhnout
Směrnice DDM Horažďovice (PDF, 259 kB)
Směrnice s platností od 1. 7. 2020 ošetřující hygienické apod. opatření v souvislosti s letními akcemi ve šk. roce 2019/20.
 
Stáhnout
Hygienická opatření proti šíření Covid-19 v EC PROUD (PDF, 364 kB)
Příloha k provoznímu řádu pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn.
 
Stáhnout
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vir.inf.onem. (PDF, 269 kB)
Formulář, jehož vyplnění a odevzdání je nezbytné pro přijetí k zájmovému vzdělávání ve zbytku školního roku 2019/20.
 
Stáhnout
Žádost o vratku (PDF, 136 kB)
Formulář žádosti o vrácení poměrné části zápisného, či účastnického poplatku za kroužek, kurz, či klub.
 
Stáhnout
On-line přihlašování - jak na to (PDF, 3907 kB)
Návod na registraci v on-line přihlašovacím centru a první přihlášení na tábor/kroužek/akci pořádanou DDM Horažďovice.
 
Stáhnout
Samostatný odchod z kroužku (PDF, 1363 kB)
Potvrzení rodičů, že dítě může odcházet po skončení zájmového kroužku bez doprovodu.
 
Stáhnout
Přihláška do zájmových kroužků 2019/2020 (PDF, 998 kB)
Přihláška do zájmových kroužků, klubů a kurzů na školní rok 2019/2020 ve formátu PDF k vytištění.
 
Stáhnout
Nabídka kroužků DDM HD 2019/2020 (PDF, 3170 kB)
Kompletní nabídka kroužků a klubů Domu dětí a mládeže Horažďovice na školní rok 2019/2020 (leták ke stažení). Přihlášky na zájmové kroužky budou zveřejněny 2. 9. 2019 ve 12:00 hod.