Zpátky nahoru
Novinky
Hobit a tajemství Středozemě - zvýšení věkové hranice

Vzhledem k nenaplněné kapacitě tábora jsme se rozhodli posunout věkovou hranici zúčastněných dětí. Stanového tábora pro rodiče s předškoláky (PO 8. - PÁ 12. 7. 2019) se nově mohou zúčastnit i děti, které v tomto školním roce chodí do 1. třídy ZŠ. Bližší informace v popisu tábora.

Volná místa na příměstském táboře

Pro doplnění kapacity mimořádně přidáváme příměstskou verzi tábora Ztracené Město v termínu 22. - 26. 7. 2017 pro žáky od 3. tř. ZŠ za cenu 1500 Kč/os (v ceně navíc večeře a prodloužený program do 18:30). Bližší informace v popisu tábora.

Venčíme! - přesun schůzky

Kvůli nepřízni počasí přesouváme poslední osmou schůzku Venčíme! na neděli 16. 6. 2019. Čas a místo zůstávají stejné (sraz ve 14:00 v parku Ostrov na Špičce). Děkujeme za pochopení.

Železniční modelář - zrušení schůzky

V úterky 7. a 14. května neproběhnou schůzky ZK Železniční modelář. Schůzky budou nahrazeny v červnu, aby mohly děti pracovat na modelu. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně k táborům 2019

Blíží se mezní termín pro zaplacení účastnických poplatků. Jste-li tedy Vy či Vaše dítě přihlášeno na některý z našich letních táborů a nestihli jste ještě uhradit úč.poplatek, neváhejte již - platby posílejte na b. ú. 980 819 0207/0100. Do poznámky či sdělení příjemci uveďte, prosím, jméno účastníka a název tábora.

Volná místa na letních táborech k 15. květnu 2019:

Hobit a tajemství Středozemě
(pobytový stanový tábor pro rodiče s dětmi věku MŠ)

Ztracené město
(pobytový tábor v PROUDU pro děti od ukončené 3. tř. ZŠ)

Lukostřelecký tábor
(příměstský t. pro členy ZK Lukostřelba a jiné pokročilé lukostřelce)

Vodácký tábor
(příměstský t. pro členy Klubu vodáckých aktivit a jiné pokročilé vodáky)

 

Nová aktivita v DDM - Parkour klub

Ve středu 13. 3. zahajuje svou činnost Parkour klub. Tréninky budou probíhat každou středu od 17 do 18.30 v TV ZŠ Kom.HD. Více informací najdete v přehledu kroužků a klubů. 

Změna ve vedení kroužku Fitness tance I.

Od úterý 15. ledna povede ZK Fitness tance I. lektorka Anežka Sládková. Díky této změně bude i nadále kroužek probíhat v původním čase, tedy od 17.00 do 18.30. Sobotních schůzek se změny netýkají. Děkujeme za pochopení. 

Obsazené letní tábory 2019

Hobit - Cesta tam a zase zpět (stanový - 30. 6. - 4. 7. 2019, Plácek, rodiče s dětmi do 4. tř. ZŠ)

Vítejte na Zemi (pobytový - 7. - 12. 7. 2019, EC PROUD, 2.-8. tř. ZŠ)

Stopy našich rukou (příměstský - 12. -16. 8. 2019, Zámek, 2.-9. tř. ZŠ)

Stopy našich rukou II. (příměstský - 5. -9. 8. 2019, Zámek, 2.-9. tř. ZŠ)

Chovatelé (příměstský - 8. - 12. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Chovatelé II. (příměstský - 5. -9. 8. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Velká zvířecí loupež (příměstský - 22. - 26. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Pevnost Alamút (stanový - 13. - 20. 7. 2019, Plácek, 2. - 9. tř.ZŠ)

Mikrokosmos (příměstský - 15. - 19. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Roztančíme léto (pobytový - 30. 6. - 4. 7. 2019, EC PROUD, 1.-9. tř. ZŠ)

S babi a dědou na prázdniny (15. - 19. 7. 2019, EC PROUD, prarodiče s dětmi 5 - 10 let)

Za vodou (příměstský - 1. - 4. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Letní tábory 2019

Přehled letních táborů 2019 naleznete pod záložkou "Kalendář akcí", podrobné propozice s přihláškou pak pod záložkou "Ke stažení" ve formátu PDF (pouze neobsazené akce, propozice obsazených táborů stahujeme z nabídky). Vyplněné přihlášky je možné donést do kanceláře DDM na Zámku (Po - Pá od 8 do 15.30), příp. vhodit do pošt.schránky či poslat barevně naskenované e-mailem (zamek.ddm-at-gmail.com).   

Více...
12. 5. 2019, 14:00 hod, 16:00 hod, /POZOR, PŘESUNUTO/ Venčíme!

Kvůli nepřízni počasí je osmá a poslední nedělní vycházka rodičů s dětmi do přírody za tipy a triky, jak si užít společný čas venku přesunuta na neděli 16. 6. 2019. Sraz ve 14:00 - v parku Ostrov na Špičce. Pokud plánujete jít venčit s námi, přihlašte se prosím zprávou na telefonu 777367688. Děkujeme!

 
Více...
30. 5. 2019, 15:00 hod, 17:30 hod, Akademie zájmových kroužků

Ohlédnutí za celoročním působením kroužků, klubů a kurzů pri DDM Horažďovice. Proběhne v sále a přísálí DDM na Zámku.

 
Více...
15. 6. 2019, LukoKlub RAVEN - turnaj Sv. Víta, Habří

Akce Klubu tradiční lukostřelby (pouze pro členy) - druhý ročník závodu v terénní lukostřelbě pro děti i dospělé, který pořádá LK TOTEM České Budějovice. 

 
Více...
16. 6. 2019, 09:00 hod, Klub vodáckých aktivit /TRÉNINK/

Poslední předprázdninový trénink tohoto školního roku. Sraz v 9.00 u staré loděnice (za Aquaparkem). Čekají nás kajaky, kanoe atd. S sebou sváču a pití + teplé věci na sebe (po vylezení z vody...). Končíme ve 12.00 tamtéž.

 

 
Více...
30. 6. 2019 - 4. 7. 2019, /OBSAZENO/ Roztančíme léto /TÁBOR/

Letní pobytový tábor v Envicentru PROUD pro malé tančníky z 1. - 9. tř. ZŠ.

 
Více...
30. 6. 2019 - 4. 7. 2019, /OBSAZENO/ Hobit - Cesta tam a zase zpátky /TÁBOR/

Rodinný stanový tábor na Plácku pro rodiče a děti do 4. třídy ZŠ.

 
Více...
1. 7. 2019 - 4. 7. 2019, /OBSAZENO/ Za vodou /TÁBOR/

Příměstský tábor v Přírodovědné stanici pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ.

 
Více...
7. 7. 2019 - 12. 7. 2019, /OBSAZENO/ Vítejte na Zemi /TÁBOR/

Letní pobytový tábor pro mladé badatele z 2. - 8. tř. ZŠ.

 
Více...
8. 7. 2019 - 12. 7. 2019, Hobit a tajemství Středozemě /TÁBOR/

Stanový tábor pro rodiče s předškolními dětmi, POZOR, mohou jet i prvňáci! (nejstarší děti v září 2019 nastupují do 2. třídy ZŠ).

 
Více...
8. 7. 2019 - 12. 7. 2019, /OBSAZENO/ Chovatelé /TÁBOR/

Příměstský tábor v Přírdovědné stanici pro mladé chovatele z 1. - 5. tř. ZŠ.

 
Více...
13. 7. 2019 - 20. 7. 2019, /OBSAZENO/ Pevnost ALAMÚT /TÁBOR/

Letní stanový tábor na Plácku pro žáky 2. - 9. tř. ZŠ.

 
Více...
15. 7. 2019 - 19. 7. 2019, /OBSAZENO/ S babi a dědou na prázdniny /TÁBOR/

Letní pobytový tábor v Envicentru PROUD pro prarodiče a děti (5 - 10 let v době tábora).

 
Více...
15. 7. 2019 - 19. 7. 2019, /OBSAZENO/ Mikrokosmos /TÁBOR/

Příměstský tábor v Přírodovědné stanici pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ.

 
Více...
21. 7. 2019 - 26. 7. 2019, Ztracené město /TÁBOR/

Letní pobytový tábor v Envicentru PROUD (nejen) pro vyznavače LARPu od 3. tř. ZŠ.

 
Více...
22. 7. 2019 - 26. 7. 2019, /NOVINKA/ Ztracené Město /PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR/

Příměstská verze tábora v Envicentru PROUD (nejen) pro vyznavače LARPu od 3. tř. ZŠ. Probíhá souběžně s pobytovou verzí tábora.

 
Více...
22. 7. 2019 - 26. 7. 2019, /OBSAZENO/ Velká zvířecí loupež /TÁBOR/

Příměstský tábor v Přírodovědné stanici pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ.

 
Více...
5. 8. 2019 - 9. 8. 2019, /OBSAZENO/ Chovatelé II. /TÁBOR/

Příměstský tábor v Přírodovědné stanici pro mladé chovatele z 1. - 5. tř. ZŠ. Druhý turnus přidán pro mimořádný zájem.

 
Více...
5. 8. 2019 - 9. 8. 2019, /OBSAZENO/ Stopy našich rukou II. /TÁBOR/

Kreativně-řemeslný příměstský tábor na Zámku pro výtvarníky z 2. - 9. tř. ZŠ.
Druhý turnus přidán pro mimořádný zájem.

 
Více...
12. 8. 2019 - 16. 8. 2019, /OBSAZENO/ Stopy našich rukou /TÁBOR/

Kreativně-řemeslný příměstský tábor na Zámku pro výtvarníky z 2. - 9. tř. ZŠ.

 
Více...
14. 8. 2019 - 17. 8. 2019, Lukostřelci /TÁBOR/

Příměstský tábor pro pokročilé lukostřelce od 1. tř. ZŠ.

 
Více...
19. 8. 2019 - 22. 8. 2019, Vodáci /TÁBOR/

Příměstský tábor pro pokročilé vodáky od 1. tř. ZŠ.

 
Více...
21. 9. 2019, LukoKlub RAVEN - GENIUS LOCI

Akce Klubu tradiční lukostřelby - tradiční podzimní závod v terénní lukostřelbě, který pořádají Lukostřelci Netolice.