Zpátky nahoru
Projekty

V rubrice Projekty naleznete veškeré projektové činnosti našeho DDM, které jsou hrazeny z externích zdrojů a probíhají nad rámec naší standardní činnosti (zajištění zájmové činnosti). V oblasti investičních projektu jsme v roce 2015 dokončili realizaci našeho zatím jediného investičního projektu, v jehož rámci vzniklo nové třetí pracoviště fungující pod hlavičkou naší organizace (www.envicentrum.eu). "Měkké" projekty většinou zahrnují drobné projektové aktivity realizované s podporou Plzeňského kraje, MŽP ČR či různých nadací apod.V "Krajinotvorbě" hledejte zejména projekty realizované v rámci národního Programu péče o krajinu (PPK) - pod jeho hlavičkou provádíme s brigádníky z Přírodovědné stanice a dobrovolníky kosení lučních společenstev na vápencových výchozech v okolí Horažďovic, rovněž se snažíme obnovovat aleje podél polních cest.

A "Ostatní"? Tam najdete zkrátka to ostatní.

Více...
Obnova MVE Podbranský mlýn

Obnovení MVE u našeho mlýna je již několik let naší investiční prioritou. Naše snaha je však blokována postojem města Horažďovice, které nám (podobně jako všem ostatním zájemcům o budování MVE na Mlýnském náhoně) dosud nevydal souhlasné stanovisko s investičním záměrem. Údajným důvodem je obnova manipulačního řádu Ml. náhonu, která se táhne již několik let.

MVE v Podbranském mlýně kdysi instaloval sám František Křižík, jako jeden ze svých prvním projektů. Obnovením MVE sledujeme docílení energetické soběstačnosti celé budovy, jakož i získání ojedinělé praktické výukové pomůck pro klienty našeho pobytového centra PROUD (sídlí v budově mlýna), případně účastníky jednodenních výukových programů a exkurzí. 

 
Více...
Založení evironmentálního centra v HD a zahájení jeho činnosti (2011 - 2015)

Jde o náš největší a dosud také jediný investiční projekt. Založení envicentra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti byl projekt mezinárodní spolupráce realizovaný v OP Cíl 3. Česko - Svobodný stát Bavorsko. Náš Dům dětí a mládeže byl nositelem projektu, hraje tedy roli vedoucího partnera. Zahraničním partnerem byl Národní park Bavorský les.