Zpátky nahoru
Novinky
Informace k provozu DDM 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na pondělí 27. listopadu 2023 jednoddení výstražnou stávku.
Stávkové požadavky schvalujeme, ale do stávky se nezapojíme v takové míře, aby byl omezen provoz činnosti DDM.

Provoz DDM bude tedy v pondělí 27. 11. 2023 zajištěm v plném rozsahu.

 

Změna času a místa u ZK Kytara I. a II.

 POZOR - od 10. 10. spojujeme Kytaru I. a II. do jedné schůzky, která bude nově probíhat každé úterý od 17.15 do 18.15 v učebně v Přírodovědné stanici (přesouváme se tedy ze Zámku). Přihlášení byli informováni skrze SMS. Děkujeme za pochopení.

Podzimní příměstský tábor

V Kalendáři akcí najdete informace k 2dennímu příměstskému táboru pro děti 1. - 6. tříd ZŠ, který proběhne v termínu podzimních prázdnin v Přírodovědné stanici. 

Nabídka kroužků pro nový školní rok 23/24

Novou nabídku kroužků, klubů a kurzů, zkrátka kompletní pravidelné zájmové činnosti, zveřejníme v pátek 1. září.  

Vloženy formuláře k táborům

Po záložkou Ke stažení najdete formulář bezinfekčnosti (pro všechny účastníky) a dále pak zdravotní posudek (pro účastníky tábora Survival camp). Všem přihlášeným jsou/budou uvedené formuláře spolu s pokyny a instrukcemi zaslány mailovou cestou nejpozději dva týdny před akcí. 

Poslední volná místa na letních táborech

Některé srpnové příměstské tábory ještě nabízejí volná místa. Více informací najdete pod záložkou Tábory.

Ukrajinské zdroje distančního vzdělávání/Дистанційні платформи

Od 14. března byla ve většině regionů Ukrajiny obnovena školní docházka ve formě distančního vzdělávání.
Ukrajinští studenti v zemi i mimo ni mají přístup k online vzdělávacím materiálům v ukrajinštině. Hlavní
ukrajinskou platformou pro distanční vzdělávání je: lms.e-school.net.ua/ (Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації | Міністерство освіти і науки України).

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З
ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ? (www.ddm-hd.cz/index.php)

V druhé polovině roku 2020 prošlo naše školské zařízení reorganizací, kdy došlo zrušením kanceláří a opuštění většiny prostor v horažďovickém Zámku k redukci na zbylá dvě pracoviště. 

Ve školním roce 2023/24 disponuje naše DDM celkem 6 interními pedagogy a 9 provozními zaměstnanci vázanými pracovní smlouvou; zhruba dvě desítky externích lektorů se navíc uplatňuje během roku v roli především kroužkových a táborových vedoucích. Sezónně rovněž vypomáhají brigádníci s praktickými pracemi na pracovišti Přírodovědné stanice a v terénu (realizace Programu péče o krajinu apod.). 

Výše prac.úvazku je uvedena vždy v závorce za jménem spolu s kmenovým pracovištěm daného zaměstnance.

Interní zaměstnanci:

Mgr. Tomáš Pollak – ředitel (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)
    řídí organizaci a podílí se na administrativě, zajišťuje fundraisingovou činnost a jako statutární zástupce zastupuje organizaci navenek; v pedagogické činnosti je jeho doménou především kroužek a klub tradiční lukostřelby a Klub vodáckých aktivit, se staršími dětmi realizuje projekty mezinárodní spolupráce. 
 

Mgr. Kateřina Trnková – pedagog volného času a vedoucí pracoviště (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
     řídí provoz pracoviště, vede přírodovědné kroužky, provádí exkurze po areálu PS a podílí se na výuce pobytových kurzů a jednodenních výukových programů. V létě pak je vedoucí letních táborů pro rodiče s dětmi a příměstských táborů v Přírod.stanici.

Ing. Pavlína Zychová - ekonomka a účetní (0.8 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                         má na starosti vedení účetní a ekonomické agendy
                     
Bc. Šárka Jandová - ekonomka a účetní (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                              má na starosti vedení účetní a ekonomické agendy a PR organizace

Mgr. Petra Karešová - pedagog volného času (0.5 - Keramická dílna)                                                                       připravuje a realizuje řemeslně laděné workshopy a kurzy, dále vede kroužky s keramickou tematikou. V létě je vedoucí keramicky laděných příměstský dnů.

Bc. Barbora Hanzíková - pedagog (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                  lektorka pobytových kurzů a ekovýchovných výukových programů

Marcela Jiřincová - pedagog (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                            lektorka pobytových kurzů a ekovýchovných výukových programů, vedoucí zájm.kroužku Experimenty

Bc. Anna Šprdlíková - pedagog (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                      lektorka pobytových kurzů a ekovýchovných výukových programů

Simona Špičková - provozní pobytového centra (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                           vedoucí provozu pobytového centra a pověřenec GDPR

Pavlína Kolářová - programová a provozní pracovnice (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)

                              - uklízečka (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)

Pavla Pánková – ošetřovatelka zájmových chovů (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
     je hlavní výkonnou silou ve starání se o desítky zvířecích svěřenců, jimiž Přírodovědná stanice oplývá, provádí exkurze po areálu PS a k tomu se stará o zahradu.

Marie Chaloupková – ošetřovatelka zájmových chovů (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

Jitka Pánková - uklízečka (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

 

Externí pedagogové - vedoucí zájmových kroužků pro děti a dospělé:

Eva Bláhová - lektorka kurzu Keramika pro dospělé

Jaroslav Müller - vedoucí kurzu Němčina pro dospělé

Eva Slavíková - vedoucí kurzu Angličtina

Petr Jáchim - vedoucí zájmového kroužku Badminton

Martin Čáň - vedoucí zájmového kroužku Volejbal

Zdeňka Blahutová - vedoucí zájmového kroužku Kreativní dílna, Šperkařská dílna a Mozkovna

Gabriela Hájková - vedoucí zájmového kroužku Dance Mix I. a II. 

Richard Kovářík - vedoucí Mysliveckého kroužku

Roman Řáha - trenér Klubu vodáckých aktivit

Pavel Mandák - trenér stolního tenisu

Jan Šašek - vedoucí zájmového kroužku Kytara