Zpátky nahoru
Novinky
Zrušení kroužků Hrátky s přírodou, Exo-tera, Chovatel II.

Bohužel jsme kvůli nemoci lektorek v Přírodovědné stanici zrušit v pondělí 24. 10. kroužek Hrátky s přírodou a v úterý 25. 10. kroužky Exo-tera a Chovatelský. Informaci o zrušení jsme řádně přihlášeným členům zaslali formou sms a e-mailem. Velmi se omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Nová nabídka kroužků a přihlašování

Nabídku pravidelné činnosti pro školní rok 2022/23 zveřejníme 2. září 2022, paralelně s tím bude spuštěno i přihlašování na kroužky. 

Ukrajinské zdroje distančního vzdělávání/Дистанційні платформи

Od 14. března byla ve většině regionů Ukrajiny obnovena školní docházka ve formě distančního vzdělávání.
Ukrajinští studenti v zemi i mimo ni mají přístup k online vzdělávacím materiálům v ukrajinštině. Hlavní
ukrajinskou platformou pro distanční vzdělávání je: lms.e-school.net.ua/ (Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації | Міністерство освіти і науки України).

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З
ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ? (www.ddm-hd.cz/index.php)

V druhé polovině roku 2020 prošlo naše školské zařízení reorganizací, kdy došlo zrušením kanceláří a opuštění většiny prostor v horažďovickém Zámku k redukci na zbylá dvě pracoviště. 

V roce 2021 disponuje naše DDM celkem 7 interními pedagogy a 9 provozními zaměstnanci vázanými pracovní smlouvou; zhruba dvě desítky externích lektorů se navíc uplatňuje během roku v roli především kroužkových a táborových vedoucích. Sezónně rovněž vypomáhají brigádníci s praktickými pracemi na pracovišti Přírodovědné stanice a v terénu (realizace Programu péče o krajinu apod.). 

Výše prac.úvazku je uvedena vždy v závorce za jménem spolu s kmenovým pracovištěm daného zaměstnance.

Interní zaměstnanci:

Mgr. Tomáš Pollak – ředitel (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)
    řídí organizaci a podílí se na administrativě, zajišťuje fundraisingovou činnost a strategické plánování, dále se podílí na PR a jako statutární zástupce zastupuje organizaci navenek; v pedagogické činnosti je jeho doménou především kroužek a klub tradiční lukostřelby, vede Klub rodičů s dětmi, se staršími dětmi realizuje projekty mezinárodní spolupráce. Často pracuje s dětmi v terénu, ať už je to prostřednictvím přírodovědných, sportovních, anebo historicky laděných aktivit. Má tradičně na starosti Program péče o krajinu. Jeho nejmladším počinem je založení vodáckého oddílu, který míval v Horažďovicích dobrou a dlouhou tradici. 
 

Mgr. Kateřina Trnková – pedagog volného času a vedoucí pracoviště (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
    vede přírodovědné kroužky (Chovatelský k., Exo-tera, Hrátky s  přírodou, Rybáři), provádí exkurze po areálu PS a podílí se na výuce pobytových kurzů a jednodenních výukových programů. Je lektorkou LK Ostrůvek, v létě pak je vedoucí letních táborů pro rodiče s dětmi a příměstských táborů v Přírod.stanici.

Ing. Pavlína Zychová - ekonomka a účetní (0.8 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                         má na starosti vedení účetní a ekonomické agendy
                     
Bc. Šárka Jandová - ekonomka a účetní (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                              má na starosti vedení účetní a ekonomické agendy a PR organizace

Kateřina Červená Křížová - pedagog volného času (0.5 - Keramická dílna)                                                                       připravuje a realizuje řemeslně laděné workshopy a vede kroužky s keramickou tematikou.

Mgr. Petra Rehanzlová - pedagog volného času (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)                                                            vedoucí Lesního klubu Ostrůvek

Marcela Jiřincová - pedagog (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                            lektorka pobytových kurzů a ekovýchovných výukových programů

Bc. Anna Šprdlíková - pedagog (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                      lektorka pobytových kurzů a ekovýchovných výukových programů

Mgr. Jan Šašek - pedagog (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                                lektor pobytových kurzů a jednodenních programů, vedoucí zájmových kroužků.   

Mgr. Nela Hralová - pedagog (DPČ - prac. Přírodovědná stanice)                                                                                         vedoucí přírodovědných kroužků a lektorka ekovýchovných výukových programů        

Simona Špičková - provozní pobytového centra (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                           vedoucí provozu pobytového centra a pověřenec GDPR

Pavlína Kolářová - lektorka Lesního klubu Ostrůvek (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

                              - uklízečka (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)

Pavla Pánková – ošetřovatelka zájmových chovů (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
     je hlavní výkonnou silou ve starání se o desítky zvířecích svěřenců, jimiž Přírodovědná stanice oplývá, provádí exkurze po areálu PS a k tomu se stará o zahradu.

Marie Chaloupková – ošetřovatelka zájmových chovů (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

Jitka Pánková - uklízečka (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

Petr Albrecht - provozní pracovník - údržba areálu PS (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

 

Externí pedagogové - vedoucí zájmových kroužků pro děti a dospělé:

Eva Bláhová - lektorka kurzu Keramika pro dospělé

Jaroslav Müller - vedoucí kurzu Němčina pro dospělé

Eva Slavíková - vedoucí kurzu Angličtina

Petr Jáchim - vedoucí zájmového kroužku Badminton

Martin Čáň - vedoucí zájmového kroužku Volejbal

Zdeňka Blahutová - vedoucí zájmového kroužku Kreativní dílna, Šperkařská dílna a Mozkovna

Gabriela Míčka Hájková - vedoucí zájmového kroužku Dance Mix I. a II. 

Richard Kovářík - vedoucí Mysliveckého kroužku

Miroslav Vondryska - vedoucí Rybářského kroužku

Roman Řáha - trenér Klubu vodáckých aktivit

Nela Hralová - vedoucí přírodovědných kroužků v Přírod.stanici