Zpátky nahoru
Novinky
Zahajovací týden zájmové činnosti se OPĚT posouvá!

Vážení rodiče, milí přihlášení účastníci kroužků, V důsledku aktuálních vládních opatření jsme nuceni opět odložit zahájení pravidelné činnosti. Zahajovací týden kroužků, klubů či kurzů tak proběhne v týdnu od 2. listopadu a my velmi doufáme, že sdělený termín je již finální. Časy prvních schůzek, lekcí či tréninků se nemění. Úplné znění Krizových opatření vlády ČR týkající se školství si můžete stáhnout a přečíst pod záložkou Ke stažení. Děkujeme vám za pochopení.

Badminton - zahájení kroužku odsunuto!

V souvislosti s uzavřením tělocvičny ZŠ Blatenská HD pro externí uživatele nezahájí zatím kroužek badmintonu svou činnost. Tělocvična je zatím uzavřena do konce r. 2020 a otevření kroužku je tedy teoreticky možné od 2. pololetí šk. roku 2020/21. O dalším průběhu budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

Organizační opatření v DDM HD k 10. 9. 2020

V souvislosti s epidemiologieckou situací vyhlašuje DDM Horažďovice s platností od 10. září 2020 do odvolání

ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB DO BUDOV A AREÁLŮ

ve správě DDM Horažďovice (Zámek, Přírod.stanice, PROUD – Envicentrum PB).

Kancelář DDM v Zámku zůstává v provozu (8 – 15.30), případnou schůzku je zapotřebí si domluvit telefonicky předem. Snažte se, prosím, maximum záležitostí vyřídit telefonicky či e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Kontakty:
Šárka Jandová (účetní - provoz kanceláře v Zámku) – 777 545 003, jandova.ddm/at/gmail.com
Tereza Pollaková (pedagog - poradenství k on-line přihlaš. systému) – 777 367 688, pollakova.ddm/at/gmail.com
Zuzana Drábková Trojanová (pedagog - objednávky programů pro školy) – 778526094, trojanova.ddm/at/gmail.com
Přírodovědná stanice (příjem zraněných či handicapovaných zvířat) - 602940914
Tomáš Pollak (ředitel – vše ostatní...) - 606880502, pollak.ddm/at/gmail.com

Informace k novému šk. roku (2020/21)

V pondělí 7. září 2020 zveřejňujeme novou programovou nabídku pravidelné zájmové činnosti (kroužky, kluby) a otevíráme přihlašování (nově pouze elektronicky). Více se dozvíte pod záložkou Kroužky.

V druhé polovině roku 2020 prochází naše školské zařízení reorganizací, kdy dojde k redukci současných 3 pracovišť na dvě. Během opouštění pracoviště na Zámku, kde naše DDM působilo přes 50 let, dojde i k úpravě programové nabídky zejména v oblasti pravidelné činnosti. Stejně tak bude během celého školního roku 2020/21 docházet k souvisejícím personálním změnám, které by v důsledku měly vést ke zvýšení kvality nabízených programů, a to jak v pravidelné zájmové, tak i nárazové vzdělávací činnosti (výukové a pobytové programy). 

Na začátku šk.roku 2020/21 tak naše školské zařízení disponuje DDM celkem 7 interními pedagogy a 9 provozními zaměstnanci vázanými pracovní smlouvou; zhruba dvě desítky externích lektorů se navíc uplatňuje během roku v roli především kroužkových a táborových vedoucích. Sezónně vypomáhají brigádníci s praktickými pracemi na pracovišti Přírodovědné stanice a v terénu (realizace Programu péče o krajinu apod.). Do října 2020 u nás vykonává svou činnost německá dobrovolnice v rámci programu Erasmus+. 

Výše prac.úvazku je uvedena vždy v závorce za jménem spolu s kmenovým pracovištěm.

Interní zaměstnanci:

Mgr. Tomáš Pollak – ředitel (1.0 - prac. Zámek)
řídí organizaci a podílí se na administrativě, zajišťuje fundraisingovou činnost a strategické plánování, dále se podílí na PR a jako statutární zástupce zastupuje organizaci navenek; v pedagogické činnosti je jeho doménou především kroužek a klub tradiční lukostřelby, spoluvede Klub rodičů s dětmi, se staršími dětmi realizuje projekty mezinárodní spolupráce. Často pracuje s dětmi v terénu, ať už je to prostřednictvím přírodovědných, sportovních, anebo historicky laděných aktivit. Má tradičně na starosti Program péče o krajinu. Jeho nejmladším počinem je snaha o obnovu vodáckého oddílu, který míval v Horažďovicích dobrou a dlouhou tradici. 
 

Mgr. Kateřina Trnková – pedagog volného času a vedoucí pracoviště (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
vede přírodovědné kroužky (Malý přírodovědec, Chovatelský k., Exo-tera, Hrátky s  přírodou), provádí exkurze po areálu PS a podílí se na výuce pobytových kurzů v EC PROUD. Dále je vedoucí letních táborů pro rodiče s dětmi a příměstských táborů.

Ing. Pavlína Zychová - finanční manažerka a účetní (0.5 - prac. Envicentrum PROUD) 
vede administrativní a účetní agendu související s provozem nového pracoviště pobytového centra PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, druhou část úvazku věnuje do účetnictví organizace a mzdové agendy celé organizace, významnou část pracovního potenciálu jí spolyká přebujelá aministrativa.  

                        
Bc. Šárka Dušková - účetní příspěvkové organizace (1.0 - prac. Zámek)

Bc. Tereza Pollaková - pedagog volného času (1.0 - prac. Zámek)                                                                                   vede především tvořivé kroužky, kytaru pro začátečníky, francouzštinu, realizuje akce pro veřejnost a má na starosti administrativní agendu související s činností kroužků.

Kateřina Červená Křížová - pedagog volného času (0,5 - prac. Zámek)                                                                        připravuje a realizuje řemeslně laděné workshopy a vede kroužky s keramickou tematikou.

Mgr. Zuzana Drábková Trojanová PhD. - pedagog volného času (1.0 - prac. PROUD)                                                  lektorka pobytových kurzů a jednodenních programů, má na starosti PR organizace, vedoucí zájmových kroužků.

Mgr. Věra Mikušová - pedagog volného času (1.0 - prac. PROUD)                                                                                 lektorka pobytových kurzů a jednodenních programů, má na starosti PR organizace, vedoucí zájmových kroužků.

Bc. Dominika Duchková - pedagog volného času (0.5 - prac. PROUD)                                                                      lektorka rukodělných zájmových kroužků a jednodenních výukových programů.

Simona Špičková - provozní pobytového centra a pověřenec GDPR (1.0 - prac. Envicentrum PROUD)                      vedoucí provozu pobytového centra

Pavla Pánková – ošetřovatelka zájmových chovů (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
je hlavní výkonnou silou ve starání se o desítky zvířecích svěřenců, jimiž Přírodovědná stanice oplývá, provádí exkurze po areálu PS a k tomu se stará o zahradu a pravidelně dochází s ukázkami živých zvířat do družiny ZŠ Blatenská v Horažďovicích
 

Marie Chaloupková – ošetřovatelka zájmových chovů (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

Jitka Pánková - uklízečka (0.5 - prac. Přírodovědná stanice a Zámek)

Pavlína Kolářová - uklízečka (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)

Petr Albrecht - provozní pracovník - údržba areálu PS (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)

Emma Grabow (10/2019 - 10/2020) - dobrovolnice v rámci Erasmus+

 

Externí pedagogové - vedoucí zájmových kroužků pro děti a dospělé:

Eva Bláhová - vedoucí zájmových kroužků Keramika, Sklíčko a lektorka kurzu Keramiky pro dospělé

Jaroslav Müller - vedoucí zájmového kroužku Němčina pro dospělé

Eva Slavíková - vedoucí zájmového kroužku Angličtina

Libor Kodýdek - vedoucí zájmového kroužku Badminton

Gabriela Hájková - vedoucí zájmového kroužku Dance Mix I. a II. 

Richard Kovářík - vedoucí Mysliveckého kroužku

Dalibor Jedlička - vedoucí Rybářského kroužku

Miroslav Vondryska - vedoucí Rybářského kroužku

Roman Řáha - trenér Klubu vodáckých aktivit

Jakub Dřevo - trenér kroužku Bojové hry a Lukostřelba I.