Zpátky nahoru
Novinky
Změna místa konání PT Kreativ

Bohužel jsme nuceni přesunout zahájení a min. první dny příměstského kreativního tábora ze Zámku do Přírodovědné stanice. Důvodem je nedodržení termínu předání zámeckého sálu a přilehlých prostor stran Města HD (na sále atd. probíhá rekonstrukce otopného systému). O případným změnách budeme informovat (rodiče účastníků budou informováni formou sms). Ostatní organizace tábora zůstává beze změny. 

Nový příměstský tábor (PT EXPEDICE NA PTAČÍ OSTROV)

Dne 1. dubna spouštíme přihlašování na nový přím.tábor v Přírodovědné stanici, který je určen dětem 1. - 5. tř. ZŠ a proběhne od 1. do 5. srpna 2022. Více o táboře najdete pod záložkou Tábory, nebo zde (www.ddm-hd.cz/index.php).

Ukrajinské zdroje distančního vzdělávání/Дистанційні платформи

Od 14. března byla ve většině regionů Ukrajiny obnovena školní docházka ve formě distančního vzdělávání.
Ukrajinští studenti v zemi i mimo ni mají přístup k online vzdělávacím materiálům v ukrajinštině. Hlavní
ukrajinskou platformou pro distanční vzdělávání je: lms.e-school.net.ua/ (Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації | Міністерство освіти і науки України).

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З
ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ? (www.ddm-hd.cz/index.php)

Přerušení činnosti ZK Badminton

S okamžitou platností jsme nuceni přerušit pravidelné tréninky badmintonu, důvodem je poskytnutí prostor tělocvičny pro humanitární účely. Nejbližší trénink (25. 3.) už tedy neproběhne. Přihlášené účastníky budeme o řešení situace informovat e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Volná místa na táborech k 16. 3.

Velká část táborů byla rychle obsazena, aktuálně je možné se hlásit na tábory pro menší děti (PT Hledá se Dory a Letní dílny s keramikou III.), pro starší děti jsou volná poslední místa na pobytovém táboře v PROUDU (Do hlubin!). Dospělým zájemcům s dětmi nabízíme poslední místa na pobyťácích v PROUDU (Babi s dědou na mlýně a Léto s tátou lososem). Více pod záložkou Tábory.

Dočasné zrušení nedělních tréninků lukostřelby

Do odvolání rušíme nedělní tréninky. Důvodem je probíhající epidemie covidu-19 a tudíž nekončící serie karantén a následných absencí střelců i trenérů. Děkujeme za pochopení. 

V druhé polovině roku 2020 prošlo naše školské zařízení reorganizací, kdy došlo zrušením kanceláří a opuštění většiny prostor v horažďovickém Zámku k redukci na zbylá dvě pracoviště. 

V roce 2021 disponuje naše DDM celkem 7 interními pedagogy a 9 provozními zaměstnanci vázanými pracovní smlouvou; zhruba dvě desítky externích lektorů se navíc uplatňuje během roku v roli především kroužkových a táborových vedoucích. Sezónně rovněž vypomáhají brigádníci s praktickými pracemi na pracovišti Přírodovědné stanice a v terénu (realizace Programu péče o krajinu apod.). 

Výše prac.úvazku je uvedena vždy v závorce za jménem spolu s kmenovým pracovištěm daného zaměstnance.

Interní zaměstnanci:

Mgr. Tomáš Pollak – ředitel (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)
řídí organizaci a podílí se na administrativě, zajišťuje fundraisingovou činnost a strategické plánování, dále se podílí na PR a jako statutární zástupce zastupuje organizaci navenek; v pedagogické činnosti je jeho doménou především kroužek a klub tradiční lukostřelby, vede Klub rodičů s dětmi, se staršími dětmi realizuje projekty mezinárodní spolupráce. Často pracuje s dětmi v terénu, ať už je to prostřednictvím přírodovědných, sportovních, anebo historicky laděných aktivit. Má tradičně na starosti Program péče o krajinu. Jeho nejmladším počinem je založení vodáckého oddílu, který míval v Horažďovicích dobrou a dlouhou tradici. 
 

Mgr. Kateřina Trnková – pedagog volného času a vedoucí pracoviště (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
vede přírodovědné kroužky (Chovatelský k., Exo-tera, Hrátky s  přírodou, Rybáři), provádí exkurze po areálu PS a podílí se na výuce pobytových kurzů a jednodenních výukových programů. Je vedoucí LK Ostrůvek, v létě pak je vedoucí letních táborů pro rodiče s dětmi a příměstských táborů v Přírod.stanici.

Ing. Pavlína Zychová - ekonomka a účetní (0.8 - prac. PROUD) 
vede administrativní a účetní agendu související s provozem nového pracoviště pobytového centra PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, druhou část úvazku věnuje do účetnictví organizace a mzdové agendy celé organizace, významnou část pracovního potenciálu jí spolyká přebujelá aministrativa.  

                     
Bc. Šárka Dušková - ekonomka a účetní (0.8 - prac. PROUD)

Kateřina Červená Křížová - pedagog volného času (0,5 - Keramická dílna)                                                               připravuje a realizuje řemeslně laděné workshopy a vede kroužky s keramickou tematikou.

Mgr. Petra Rehanzlová - pedagog volného času (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)                                                              vedoucí Lesního klubu Ostrůvek a lektorka jednodenních výukových programů.

Mgr. Věra Mikušová - pedagog volného času (1.0 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                              lektorka pobytových kurzů a jednodenních programů, má na starosti PR organizace, vedoucí zájmových kroužků.

Bc. Dominika Duchková - pedagog volného času (0.5 - prac. PROUD - EC Podbranský mlýn)                                             lektorka rukodělných zájmových kroužků a jednodenních výukových programů.

Mgr. Jan Šašek - pedagog (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                                   lektor pobytových kurzů a jednodenních programů, vedoucí zájmových kroužků.   

Mgr. Nela Hralová - pedagog (DPČ - prac. Přírodovědná stanice)                                                                                      vedoucí přírodovědných kroužků a lektorka ekovýchovných výukových programů        

Marcela Jiřincová - pedagog (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)                                                                lektorka pobytových kurzů a ekovýchovných výukových programů                                    

Simona Špičková - provozní pobytového centra a pověřenec GDPR (1.0 - prac. Envicentrum PROUD)                             vedoucí provozu pobytového centra

Pavla Pánková – ošetřovatelka zájmových chovů (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)
je hlavní výkonnou silou ve starání se o desítky zvířecích svěřenců, jimiž Přírodovědná stanice oplývá, provádí exkurze po areálu PS a k tomu se stará o zahradu a pravidelně dochází s ukázkami živých zvířat do družiny ZŠ Blatenská v Horažďovicích
 

Marie Chaloupková – ošetřovatelka zájmových chovů (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

Jitka Pánková - uklízečka (0.5 - prac. Přírodovědná stanice)

Pavlína Kolářová - uklízečka (0.5 - prac. PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn)

Petr Albrecht - provozní pracovník - údržba areálu PS (1.0 - prac. Přírodovědná stanice)

 

Externí pedagogové - vedoucí zájmových kroužků pro děti a dospělé:

Eva Bláhová - vedoucí zájmových kroužků Keramika, Sklíčko a lektorka kurzu Keramiky pro dospělé

Jaroslav Müller - vedoucí kurzu Němčina pro dospělé

Eva Slavíková - vedoucí kurzu Angličtina

Libor Kodýdek - vedoucí zájmového kroužku Badminton

Gabriela Hájková - vedoucí zájmového kroužku Dance Mix I. a II. 

Richard Kovářík - vedoucí Mysliveckého kroužku

Dalibor Jedlička - vedoucí Rybářského kroužku

Miroslav Vondryska - vedoucí Rybářského kroužku

Roman Řáha - trenér Klubu vodáckých aktivit

Jakub Dřevo - trenér kroužku Bojové hry a Lukostřelba I.

Nela Hralová - vedoucí přírodovědných kroužků v Přírod.stanici