Zpátky nahoru
Novinky
Zrušení kroužků Hrátky s přírodou, Exo-tera, Chovatel II.

Bohužel jsme kvůli nemoci lektorek v Přírodovědné stanici zrušit v pondělí 24. 10. kroužek Hrátky s přírodou a v úterý 25. 10. kroužky Exo-tera a Chovatelský. Informaci o zrušení jsme řádně přihlášeným členům zaslali formou sms a e-mailem. Velmi se omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Nová nabídka kroužků a přihlašování

Nabídku pravidelné činnosti pro školní rok 2022/23 zveřejníme 2. září 2022, paralelně s tím bude spuštěno i přihlašování na kroužky. 

Ukrajinské zdroje distančního vzdělávání/Дистанційні платформи

Od 14. března byla ve většině regionů Ukrajiny obnovena školní docházka ve formě distančního vzdělávání.
Ukrajinští studenti v zemi i mimo ni mají přístup k online vzdělávacím materiálům v ukrajinštině. Hlavní
ukrajinskou platformou pro distanční vzdělávání je: lms.e-school.net.ua/ (Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації | Міністерство освіти і науки України).

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З
ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ? (www.ddm-hd.cz/index.php)

Založení a historické milníky DDM Horažďovice


25. února 1951 - založení Okresního domu pionýrů a mládeže v Horažďovicích (zápis založen v městské kronice).


První 2 roky existence sídlil v Zámku, poté musel ustoupit vojákům a stěhoval se na náměstí, kde sídlil až do roku 1967. Pak se přesunul zpět do Zámku, kde sídlí doposud.


První ředitel pan František Heřman pracoval jako ředitel asi do roku 1954, až do roku 60 vedl přírodovědný a pěstitelský kroužek.


Druhým ředitelem byl pan Ladislav Fara, který zde byl do roku 1960 a pak přešel jako pracovník KSČ na okres Plzeň-jih.


V roce 1960 byl jmenován ředitelem pan Josef Holub (bývalý pracovník ONV). Zemřel asi koncem roku 1962, na jeho místo nastoupil pan Jaroslav Rajchl, bývalý pracovník Okresního výboru Svazarmu, zástupce mu dělala paní Božena Saláková až do poloviny roku 1964.


Od září 1964 nastoupil na místo ředitele pan Václav Kaplánek, bývalý funkcionář ČSM ve Velkém Boru. Byl zde až do voleb v roce 1975, pak přešel jako předseda MNV na Velký Bor.


V roce 1975 na místo ředitelky nastoupila paní Božena Saláková, která zde byla do roku 1987.


Další ředitelkou byla paní Eva Opatrná, bývalá učitelka v Nal. Horách, která dostala vedení domu jako stranický úkol. Byla zde do listopadu 1989.


Po sametové revoluci byl na místo ředitele jmenován pan Zdeněk Bláha, který vedl DDM až do srpna 2011. Nejdéle pracujícím pedagogem v DDM byla paní Eva Bláhová, která do zaměstnání nastoupila 16.3.1971 a skončila rovněž v létě 2011. Manželé Bláhovi i po odchodu do penze pracují jako externí pedagogové a vedou modelářské, potažmo keramické kroužky.

V roce 2000 po zrušení okresních úřadů a statutu okresních domů dětí a mládeže došlo k připojení někdejší Stanice mladých přírodovědců (dnes Přírodovědná stanice) pod hlavičku DDM Horažďovice, čímž vzniklo školské zařízení pro zájmové vzdělávání - příspěvková organizace Plzeňského kraje s vlastní právní subjektivitou. Přírodovědná stanice byla vybudována v sedmdesátých letech 20. stol. panem Karlem Průchou, který stál v čele pracoviště do roku 2009.

V létě 2011 se stal ředitelem DDM Tomáš Pollak (v letech 2009 - 2011 vedoucí Přírodovědné stanice).

V dubnu 2015 došlo k otevření třetího pracoviště Domu dětí a mládeže, kterým je PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, které slouží jako pobytové centrum pro vzdělávání dětí i dospělých.

V říjnu 2020 opouští DDM budovu horažďovického Zámku a přesouvá své sídlo do zrekonstruovaného Podbranského mlýna. Na Zámku i nadále probíhají v části prostor zájmové aktivity (kroužky, kluby).

                                                                                             /za poskytnuní informací děkujeme panu Z. Bláhovi/.