Zpátky nahoru
Novinky
Letní provoz DDM atd.

Milé děti, vážení rodiče, 

před prázdninami jsme ukončili činnost zájmových kroužků, realizaci jednodeních i pobytových výukových programů a po čas letních prázdnin se budeme věnovat již pouze táborům. O nich se více dozvíte v kalendáři akcí. Provoz kanceláře v Zámku běží standardně ve všední dny od 8 do 15.30, není-li uvedeno jinak. Novou nabídku kroužků již máme připravenu, přihlašování spustíme začátkem září 2019. Přejeme vám krásné letní dny a děkujeme za vaši přízeň v končícím školním roce.

Hobit a tajemství Středozemě - zvýšení věkové hranice

Vzhledem k nenaplněné kapacitě tábora jsme se rozhodli posunout věkovou hranici zúčastněných dětí. Stanového tábora pro rodiče s předškoláky (PO 8. - PÁ 12. 7. 2019) se nově mohou zúčastnit i děti, které v tomto školním roce chodí do 1. třídy ZŠ. Bližší informace v popisu tábora.

Volná místa na příměstském táboře

Pro doplnění kapacity mimořádně přidáváme příměstskou verzi tábora Ztracené Město v termínu 22. - 26. 7. 2017 pro žáky od 3. tř. ZŠ za cenu 1500 Kč/os (v ceně navíc večeře a prodloužený program do 18:30). Bližší informace v popisu tábora.

Venčíme! - přesun schůzky

Kvůli nepřízni počasí přesouváme poslední osmou schůzku Venčíme! na neděli 16. 6. 2019. Čas a místo zůstávají stejné (sraz ve 14:00 v parku Ostrov na Špičce). Děkujeme za pochopení.

Železniční modelář - zrušení schůzky

V úterky 7. a 14. května neproběhnou schůzky ZK Železniční modelář. Schůzky budou nahrazeny v červnu, aby mohly děti pracovat na modelu. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně k táborům 2019

Blíží se mezní termín pro zaplacení účastnických poplatků. Jste-li tedy Vy či Vaše dítě přihlášeno na některý z našich letních táborů a nestihli jste ještě uhradit úč.poplatek, neváhejte již - platby posílejte na b. ú. 980 819 0207/0100. Do poznámky či sdělení příjemci uveďte, prosím, jméno účastníka a název tábora.

Volná místa na letních táborech k 15. květnu 2019:

Hobit a tajemství Středozemě
(pobytový stanový tábor pro rodiče s dětmi věku MŠ)

Ztracené město
(pobytový tábor v PROUDU pro děti od ukončené 3. tř. ZŠ)

Lukostřelecký tábor
(příměstský t. pro členy ZK Lukostřelba a jiné pokročilé lukostřelce)

Vodácký tábor
(příměstský t. pro členy Klubu vodáckých aktivit a jiné pokročilé vodáky)

 

Nová aktivita v DDM - Parkour klub

Ve středu 13. 3. zahajuje svou činnost Parkour klub. Tréninky budou probíhat každou středu od 17 do 18.30 v TV ZŠ Kom.HD. Více informací najdete v přehledu kroužků a klubů. 

Změna ve vedení kroužku Fitness tance I.

Od úterý 15. ledna povede ZK Fitness tance I. lektorka Anežka Sládková. Díky této změně bude i nadále kroužek probíhat v původním čase, tedy od 17.00 do 18.30. Sobotních schůzek se změny netýkají. Děkujeme za pochopení. 

Obsazené letní tábory 2019

Hobit - Cesta tam a zase zpět (stanový - 30. 6. - 4. 7. 2019, Plácek, rodiče s dětmi do 4. tř. ZŠ)

Vítejte na Zemi (pobytový - 7. - 12. 7. 2019, EC PROUD, 2.-8. tř. ZŠ)

Stopy našich rukou (příměstský - 12. -16. 8. 2019, Zámek, 2.-9. tř. ZŠ)

Stopy našich rukou II. (příměstský - 5. -9. 8. 2019, Zámek, 2.-9. tř. ZŠ)

Chovatelé (příměstský - 8. - 12. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Chovatelé II. (příměstský - 5. -9. 8. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Velká zvířecí loupež (příměstský - 22. - 26. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Pevnost Alamút (stanový - 13. - 20. 7. 2019, Plácek, 2. - 9. tř.ZŠ)

Mikrokosmos (příměstský - 15. - 19. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Roztančíme léto (pobytový - 30. 6. - 4. 7. 2019, EC PROUD, 1.-9. tř. ZŠ)

S babi a dědou na prázdniny (15. - 19. 7. 2019, EC PROUD, prarodiče s dětmi 5 - 10 let)

Za vodou (příměstský - 1. - 4. 7. 2019, Přír. stanice, 1.-5. tř. ZŠ)

Letní tábory 2019

Přehled letních táborů 2019 naleznete pod záložkou "Kalendář akcí", podrobné propozice s přihláškou pak pod záložkou "Ke stažení" ve formátu PDF (pouze neobsazené akce, propozice obsazených táborů stahujeme z nabídky). Vyplněné přihlášky je možné donést do kanceláře DDM na Zámku (Po - Pá od 8 do 15.30), příp. vhodit do pošt.schránky či poslat barevně naskenované e-mailem (zamek.ddm-at-gmail.com).   

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a slouží jako školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých (zájmové vzdělávání). V současnosti je DDM tvořeno třemi pracovišti (Zámek, Přírodovědná stanice, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn).

Hlavní činností DDM je zajištění nabídky pravidelné zájmové činnosti během školního roku, tedy především kroužků (každoročně okolo 60 ZK). Pro MŠ, ZŠ a SŠ lze v nabídce programů najít řadu výukových programů, především přírodovědně či rukodělně laděných. Při DDM funguje současně několik klubů a široké veřejnosti nabízíme každý měsíc několik rozličně orientovaných akcí (rukodělné dílny, cestopisné večery, turistické výlety, soutěže, kurzy, semináře, společenské hry apod.).

Kancelář DDM sídlí na pracovišti Zámek v 1. patře a její provozní doba je Po - Pá (8.00 - 15.30).

Zájmová činnost organizovaná naším DDM neprobíhá v čase školních prázdnin a  v případě, že mají obě horažďovické ZŠ ředitelské volno. Informaci o případném nekonání kroužků zveřejňujeme v předstihu na webech jednotlivých pracovišť, na FB a na všech našich prezentačních plochách (nástěnkách).

Webové stránky PROUDu - Envicentra Podbranský mlýn a Přírodovědné stanice.


   International projects on PROUD website,