Zpátky nahoru
Novinky
Dotazník pro (budoucí) táborníky a jejich rodiče

Zveřejnění nabídky letních akcí v roce 2021 se blíží (začátek února), do té doby prosíme o vyplnění krátkého on-line dotazníku.

Aktuálně k 8. lednu 2021

Vážení účastníci, rodiče,
v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými Vládou ČR dne 7. 1. 2021 je i nadále pozastavena veškerá činnost našeho Domu dětí a mládeže. O dalším vývoji situace budeme neprodleně informovat. Aktuální usnesení Vlády ČR si můžete přečíst pod záložkou Ke stažení.
Níže sdělujeme několik důležitých informací:
- vratky ze zápisného kroužků, jejichž činnost byla dosud omezena budeme účastníkům vracet po skončení kroužkové činnosti, tedy pravděpodobně v červnu 2021 dle poměrového klíče, o peníze tedy nepřijdete;
- od poloviny ledna 2021 spouštíme novou vlnu přihlašování, kroužková nabídka je drobně upravena (přibyly kroužky kytary), dále byly poměrově poníženy ceny za kroužky v souvislosti se zkrácením jejich činnosti (příslušný rozdíl ve výši zápisného bude rovněž předmětem výše zmíněné červnové vratky);
- moc vás prosíme o pomoc s obsazením kroužků - především v důsledku "covidové" situace zůstává velký počet kroužků nenaplněn a nepodaří-li se je obsadit, budeme muset relativně vysoký počet kroužků pro tento školní rok zcela zrušit - vyzvěte tedy, prosím, své známé, spolužáky a kamarády - po obnovení činnosti kroužků bude možno si činnost kroužků s volnou kapacitou zdarma vyzkoušet a přihlásit se;
- kvůli stále se měnícím pravidlům a často zmateným informacím "shora" už nebudeme dále rozesílat informace účastníkům, resp. rodičům plošně e-mailem, jako dosud - žádáme Vás tímto, abyste sledovali sekci Novinky na našem webu, kde budeme vždy v předstihu informovat o dění, změnách apod. S detailním dotazem se neváhejte obrátit na "svého" kroužkového vedoucího (příp. vedoucího klubu či kurzu). V případě potřeby kontaktujte přímo ředitele T. Pollaka (pollak.ddm/at/gmail.com/606880502). Aktuální informace budeme také sdílet na našem oficiálním FB profilu.

Za celý tým DDM Horažďovice Vám přejeme v roce 2021 vše dobré a doufáme v brzké shledání na našich kroužcích, kurzech a jiných akcích.

Přesun kanceláře DDM

V důsledku přesunutí sídla organizace ze Zámku na pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský  mlýn (ul. Nábřežní 283) jsme na adresu PROUDU přesunuli i naši kancelář. Provozní doba zůstává beze změn (8 - 15.30). V současnosti je ale třeba si případnou schůzku sjednat předem, či vyřešit daný problém nejlépe telefonicky či e-mailovou cestou. Děkujeme za pochopení. 

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a slouží jako školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých (zájmové vzdělávání). Od 1. 11. 2020 je DDM tvořeno dvěma pracovišti (Přírodovědná stanice, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn), přičem každé se specializuje na jiný typ činnosti. Pobytové centrum PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn zajišťuje nabídku a realizaci pobytových kurzů pro školní kolektivy a hostí několik rukodělných a přírodovědných zájmových kroužků, zatímco prac. Přírodovédné stanice zaštiťuje spíše jednodenní a nárazové aktivity, povětšinou terénního charakteru (výukové programy, terénní exkurze, prohlídky areálu apod.), jakož i drtivou většinu "zeleně" orientovaných zájmových kroužků a klubů. Zbytek pravidelné zájmové činnosti (kroužky, kluby) či kurzů probíhá v horažďovickém Zámku, a to buď na sále, anebo v Keramické dílně, sportovně orientované kroužky jsou doma v tělocvičnách obou horažďovických ZŠ.

Hlavní činností DDM je, kromě realizace EVVO, zajištění nabídky pravidelné zájmové činnosti během školního roku, tedy především kroužků. Pro MŠ, ZŠ a SŠ lze v nabídce programů najít řadu výukových programů, především environmentálně, přírodovědně či rukodělně laděných. Při DDM funguje současně několik klubů a široké veřejnosti nabízíme každý měsíc několik rozličně orientovaných akcí (rukodělné dílny, cestopisné večery, turistické výlety, soutěže, kurzy, semináře, společenské hry apod.).

Kancelář DDM sídlí od 1. listopadu 2020 na pracovišti PROUD v Nábřežní ulici a její provozní doba je Po - Pá (8.00 - 15.30).

Zájmová činnost organizovaná naším DDM neprobíhá v čase školních prázdnin a  v případě, že mají obě horažďovické ZŠ ředitelské volno. Informaci o případném nekonání kroužků zveřejňujeme v předstihu na webech jednotlivých pracovišť, na FB profilu a na všech našich prezentačních plochách (nástěnkách).

Pověřencem GDPR je Simona Špičková (více v Kontaktech).

Webové stránky PROUDu - Envicentra Podbranský mlýn a Přírodovědné stanice.


   International projects on PROUD website,