Zpátky nahoru
Novinky
Volná místa na táborech

K 21. červenci 2021 nabízíme pouze poslední volné místo pro 1 rodinu na táboře Léto s tátou (pobytový pro táty/dědy s dětmi v PROUDU). Jde o rodinný tábor s řemeslným programem (truhlařina/kovařina/keramika).

Více informací najdete pod záložkou Tábory.

Příměstský lukostřelecký kemp

Vypisujeme tradiční srpnový tréninkový kemp pro lukostřelce, více informací najdete pod záložkou Tábory, možnost přihlašování bude spuštěna během pondělí 3. 5. 2021.

Lesní klub Ostrůvek

Spolu s uvolněním covidových opatření a znovutevřením mateřských škol v Plzeňském kraji se konečně otevírá prostor pro zahájení pilotního provozu Lesního klubu Ostrůvek. Více o činnosti Ostrůvku se dozvíte na www.facebook.com/LesniKlubOstruvekHorazdovice 

Letní tábory 2021

V pondělí 1. března od 13.00 otevíráme možnost přihlášení na dva nové příměstské tábory v Přírodovědné stanici. Poslední místa nabízejí pobytové tábory v PROUDU (Po stopách Půty Švihovského) a na tábořišti Plácek (Zpátky na stromy). Volno nabízí také programová novinka Léto s tátou (řemeslný tábor pro malé a velké kutily). Více informací se dočtete pod záložkou Tábory.  

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a slouží jako školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých (zájmové vzdělávání). Od 1. 11. 2020 je DDM tvořeno dvěma pracovišti (Přírodovědná stanice, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn), přičem každé se specializuje na jiný typ činnosti. Pobytové centrum PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn zajišťuje nabídku a realizaci pobytových kurzů pro školní kolektivy a hostí několik rukodělných a přírodovědných zájmových kroužků, zatímco prac. Přírodovédné stanice zaštiťuje spíše jednodenní a nárazové aktivity, povětšinou terénního charakteru (výukové programy, terénní exkurze, prohlídky areálu apod.), jakož i drtivou většinu "zeleně" orientovaných zájmových kroužků a klubů. Zbytek pravidelné zájmové činnosti (kroužky, kluby) či kurzů probíhá v horažďovickém Zámku, a to buď na sále, anebo v Keramické dílně, sportovně orientované kroužky jsou doma v tělocvičnách obou horažďovických ZŠ.

Hlavní činností DDM je, kromě realizace EVVO, zajištění nabídky pravidelné zájmové činnosti během školního roku, tedy především kroužků. Pro MŠ, ZŠ a SŠ lze v nabídce programů najít řadu výukových programů, především environmentálně, přírodovědně či rukodělně laděných. Při DDM funguje současně několik klubů a široké veřejnosti nabízíme každý měsíc několik rozličně orientovaných akcí (rukodělné dílny, cestopisné večery, turistické výlety, soutěže, kurzy, semináře, společenské hry apod.).

Kancelář DDM sídlí od 1. listopadu 2020 na pracovišti PROUD v Nábřežní ulici a její provozní doba je Po - Pá (8.00 - 15.30).

Zájmová činnost organizovaná naším DDM neprobíhá v čase školních prázdnin a  v případě, že mají obě horažďovické ZŠ ředitelské volno. Informaci o případném nekonání kroužků zveřejňujeme v předstihu na webech jednotlivých pracovišť, na FB profilu a na všech našich prezentačních plochách (nástěnkách).

Pověřencem GDPR je Simona Špičková (více v Kontaktech).

Webové stránky PROUDu - Envicentra Podbranský mlýn a Přírodovědné stanice.


   International projects on PROUD website,