Zpátky nahoru
Novinky
Činnost DDM v dubnu 2021

I přes částečné zahájení školní docházky bohužel stále nedojde ke spuštění činnosti kroužků, klubů či kurzů. Stejně tak jsme kvůli aktuálním opatřením nuceni zrušit zamýšlené tradiční oslavy Dne Země, které byly v plánu na víkend 23. - 25. dubna 2021. O případných změnách budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

Letní tábory 2021

V pondělí 1. března od 13.00 otevíráme možnost přihlášení na dva nové příměstské tábory v Přírodovědné stanici. Poslední místa nabízejí pobytové tábory v PROUDU (Po stopách Půty Švihovského) a na tábořišti Plácek (Zpátky na stromy). Volno nabízí také programová novinka Léto s tátou (řemeslný tábor pro malé a velké kutily). Více informací se dočtete pod záložkou Tábory.  

Provoz DDM a info ke kroužkům (aktuálně k 25. lednu 2021)

Vážení účastníci, rodiče,
v souvislosti s Nařízením Vlády ČR dne 26. 2. 2021 se prodlužuje zákaz činnosti našeho školského zařízení zatím do 21. března 2021. O dalším vývoji situace budeme neprodleně informovat. 
Níže sdělujeme několik důležitých informací:
- vratky ze zápisného kroužků, jejichž činnost byla dosud omezena budeme účastníkům vracet po skončení kroužkové činnosti, tedy pravděpodobně v červnu 2021 dle poměrového klíče, o peníze tedy nepřijdete;
- stále čekáme na vývoj situace, abychom mohli činnost kroužků a klubů v jakkoliv upravené formě obnovit;
- kvůli stále se měnícím pravidlům a často zmateným informacím "shora" už nebudeme dále rozesílat informace účastníkům, resp. rodičům plošně e-mailem, jako dosud - žádáme Vás tímto, abyste sledovali sekci Novinky na našem webu, kde budeme vždy v předstihu informovat o dění, změnách apod. 

S detailním dotazem se neváhejte obrátit na "svého" kroužkového vedoucího (příp. vedoucího klubu či kurzu). V případě potřeby kontaktujte přímo ředitele organizace Tomáše Pollaka (pollak.ddm/at/gmail.com/606880502). Aktuální informace budeme také sdílet na našem oficiálním FB profilu.

 

Přesun kanceláře DDM

V důsledku přesunutí sídla organizace ze Zámku na pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský  mlýn (ul. Nábřežní 283) jsme na adresu PROUDU přesunuli i naši kancelář. Provozní doba zůstává beze změn (8 - 15.30). V současnosti je ale třeba si případnou schůzku sjednat předem, či vyřešit daný problém nejlépe telefonicky či e-mailovou cestou. Děkujeme za pochopení. 

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a slouží jako školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých (zájmové vzdělávání). Od 1. 11. 2020 je DDM tvořeno dvěma pracovišti (Přírodovědná stanice, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn), přičem každé se specializuje na jiný typ činnosti. Pobytové centrum PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn zajišťuje nabídku a realizaci pobytových kurzů pro školní kolektivy a hostí několik rukodělných a přírodovědných zájmových kroužků, zatímco prac. Přírodovédné stanice zaštiťuje spíše jednodenní a nárazové aktivity, povětšinou terénního charakteru (výukové programy, terénní exkurze, prohlídky areálu apod.), jakož i drtivou většinu "zeleně" orientovaných zájmových kroužků a klubů. Zbytek pravidelné zájmové činnosti (kroužky, kluby) či kurzů probíhá v horažďovickém Zámku, a to buď na sále, anebo v Keramické dílně, sportovně orientované kroužky jsou doma v tělocvičnách obou horažďovických ZŠ.

Hlavní činností DDM je, kromě realizace EVVO, zajištění nabídky pravidelné zájmové činnosti během školního roku, tedy především kroužků. Pro MŠ, ZŠ a SŠ lze v nabídce programů najít řadu výukových programů, především environmentálně, přírodovědně či rukodělně laděných. Při DDM funguje současně několik klubů a široké veřejnosti nabízíme každý měsíc několik rozličně orientovaných akcí (rukodělné dílny, cestopisné večery, turistické výlety, soutěže, kurzy, semináře, společenské hry apod.).

Kancelář DDM sídlí od 1. listopadu 2020 na pracovišti PROUD v Nábřežní ulici a její provozní doba je Po - Pá (8.00 - 15.30).

Zájmová činnost organizovaná naším DDM neprobíhá v čase školních prázdnin a  v případě, že mají obě horažďovické ZŠ ředitelské volno. Informaci o případném nekonání kroužků zveřejňujeme v předstihu na webech jednotlivých pracovišť, na FB profilu a na všech našich prezentačních plochách (nástěnkách).

Pověřencem GDPR je Simona Špičková (více v Kontaktech).

Webové stránky PROUDu - Envicentra Podbranský mlýn a Přírodovědné stanice.


   International projects on PROUD website,