Zpátky nahoru
Novinky
Běh kolem Práchně 2021

Výsledky 27. ročníku krosového běhu, který se konal 13. listopadu pod hlavičkou našeho DDM a KČT Horažďovice, najdete pod záložkou Ke stažení. Letošního ročníku se zúčastnilo v 6 dospělých kategoriích 37 běžců, všem účastníkům děkujeme. Běhu zdar!

Nabídka zájmové činnosti pro šk.rok 2021/22

Dne 1. září jsme zveřejnili nabídku zájmové činnosti pro nový školní rok. Podrobnosti najdete v menu pod Kroužky. Spolu s tím jsme spustili možnost přihlašování přes náš elektronický přihlašovací systém (proklik na něj najdete dole u každého kroužku, klubu či kurzu). Přihlašování je možné do konce října, během října je také možné navštěvovat kroužky "na zkoušku".

Lesní klub Ostrůvek

Spolu s uvolněním covidových opatření a znovutevřením mateřských škol v Plzeňském kraji se konečně otevírá prostor pro zahájení pilotního provozu Lesního klubu Ostrůvek. Více o činnosti Ostrůvku se dozvíte na www.facebook.com/LesniKlubOstruvekHorazdovice 

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a slouží jako školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých (zájmové vzdělávání). Od 1. 11. 2020 je DDM tvořeno dvěma pracovišti (Přírodovědná stanice, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn), přičem každé se specializuje na jiný typ činnosti. Pobytové centrum PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn zajišťuje nabídku a realizaci pobytových kurzů pro školní kolektivy a hostí několik rukodělných a přírodovědných zájmových kroužků, zatímco prac. Přírodovédné stanice zaštiťuje spíše jednodenní a nárazové aktivity, povětšinou terénního charakteru (výukové programy, terénní exkurze, prohlídky areálu apod.), jakož i drtivou většinu "zeleně" orientovaných zájmových kroužků a klubů. Zbytek pravidelné zájmové činnosti (kroužky, kluby) či kurzů probíhá v horažďovickém Zámku, a to buď na sále, anebo v Keramické dílně, sportovně orientované kroužky jsou doma v tělocvičnách obou horažďovických ZŠ.

Hlavní činností DDM je, kromě realizace EVVO, zajištění nabídky pravidelné zájmové činnosti během školního roku, tedy především kroužků. Pro MŠ, ZŠ a SŠ lze v nabídce programů najít řadu výukových programů, především environmentálně, přírodovědně či rukodělně laděných. Při DDM funguje současně několik klubů a široké veřejnosti nabízíme každý měsíc několik rozličně orientovaných akcí (rukodělné dílny, cestopisné večery, turistické výlety, soutěže, kurzy, semináře, společenské hry apod.).

Kancelář DDM sídlí od 1. listopadu 2020 na pracovišti PROUD v Nábřežní ulici a její provozní doba je Po - Pá (8.00 - 15.30).

Zájmová činnost organizovaná naším DDM neprobíhá v čase školních prázdnin a  v případě, že mají obě horažďovické ZŠ ředitelské volno. Informaci o případném nekonání kroužků zveřejňujeme v předstihu na webech jednotlivých pracovišť, na FB profilu a na všech našich prezentačních plochách (nástěnkách).

Pověřencem GDPR je Simona Špičková (více v Kontaktech).

Webové stránky PROUDu - Envicentra Podbranský mlýn a Přírodovědné stanice.


   International projects on PROUD website,