Zpátky nahoru
Novinky
Obsazené zájmové kroužky

Chovatelé I. - je možno se ještě přihlásit na Chovatelé II. (středa) a Chovatelé III. (čtvrtek). 

KresleníKreativní dílna - u těchto kroužků je možné přihlásit se pouze jako náhradník.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Zájmový kroužek Bojové hry

 Vzhledem k velkému zájmu o kroužek Bojové hry jsme navýšili kapacitu kroužku a je tedy možné se nadále přihlašovat do úplného naplnění kroužku. Bojové hry budou probíhat ve stanovený čas, tj. ve středu od 17:00, ale na dvou místech současně - v tělocvičně ZŠ Komenského a na sále DDM. Na prvním tréninku ve středu 2. října se sejdeme v tělocvičně ZŠ Komenského, kde proběhne rozdělení dětí do dvou skupin podle věku a výkonnosti. Skupiny se v obou prostorách budou střídat a budou se věnovat všem aktivitám popsaným v nabídce kroužku. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na viděnou na Bojových hrách!

Termíny schůzek - Klub vodáckých aktivit

 Tréninky klubu budou probíhat každý pátek od 14:00 do 16:00 zhruba do poloviny listopadu.

Těšíme se na viděnou u loděnice!

Zámecké dílny a Dance mix otevírají své dveře

V pátek 13. září od 15 hodin srdečně zveme děti a rodiče k prohlídce zámeckých dílen, součastí prohlídky bude drobná aktivita pro děti. Nahlédnout tak můžete pod pokličku modelářských a keramických kroužků, jakož i kroužku mechatroniky a robotiky. V sále Zámku se pak uskuteční ukázková hodina nového kroužku Dance mix pod vedením známé taneční lektorky Gabriely Hájkové. 

Kroužky ve šk.roce 2019/2020

Kompletní nabídku kroužků najdete pod záložkou Kroužky, je zde i ke stažení ve formátu PDF. Přihlašovací agendu spustíme v pondělí 2. září od 12 hodin. Zahajovací schůzky kroužků proběhnou tradičně v prvním říjnovém týdnu (tedy od 30. 9. do 4. 10).

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a slouží jako školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých (zájmové vzdělávání). V současnosti je DDM tvořeno třemi pracovišti (Zámek, Přírodovědná stanice, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn).

Hlavní činností DDM je zajištění nabídky pravidelné zájmové činnosti během školního roku, tedy především kroužků (každoročně okolo 60 ZK). Pro MŠ, ZŠ a SŠ lze v nabídce programů najít řadu výukových programů, především přírodovědně či rukodělně laděných. Při DDM funguje současně několik klubů a široké veřejnosti nabízíme každý měsíc několik rozličně orientovaných akcí (rukodělné dílny, cestopisné večery, turistické výlety, soutěže, kurzy, semináře, společenské hry apod.).

Kancelář DDM sídlí na pracovišti Zámek v 1. patře a její provozní doba je Po - Pá (8.00 - 15.30).

Zájmová činnost organizovaná naším DDM neprobíhá v čase školních prázdnin a  v případě, že mají obě horažďovické ZŠ ředitelské volno. Informaci o případném nekonání kroužků zveřejňujeme v předstihu na webech jednotlivých pracovišť, na FB a na všech našich prezentačních plochách (nástěnkách).

Webové stránky PROUDu - Envicentra Podbranský mlýn a Přírodovědné stanice.


   International projects on PROUD website,