Zpátky nahoru
Tábory

V létě 2022 nabízíme 17 táborů, více než polovinu tvoří tábory přímětského typu. Kompletní informace k jednotlivým akcím najdete pod záložkou Tábory, dále je možné si volit podle typu akce (příměstské, pobytové, stanové, sportovní).

Přihlašování skrze on-line přihlašovací systém bude otevřeno dne 1. února okolo 8.00. Některé tradiční akce bývají obsazeny během několika minut, doporučujeme tedy příliš přihlašování neodkládat (rezervace na tábory nejsou možné - děkujeme za pochopení).

Podobně jako vloni i letos nabízíme tzv. COVID garanci - tzn. že bude-li konání daného tábora zakázáno úředním opatřením (Nařízení Vlády ČR apod.), vracíme všem přihlášeným účastnický poplatek v plné výši.

A jak se na letní tábor 2022 přihlásit?  

Bez stresu a vypisování papírových přihlášek prostřednictvím on-line přihlašovacímu centru DDM Horažďovice https://ddm-hd.iddm.cz. Pohodlně pomocí počítače v teple vašeho domova nebo snadno díky chytrému telefonu. Stáhněte si podrobný návod "Jak na to - on-line přihlašování na tábory". V případě dotazů volejte na telefonní číslo 777 367 688, budeme Vás navigovat.

Pozor - přihlašování na tábory probíhá (již 3. rokem) výhradně elektronicky a není možné se přihlásit bez registrace v on-line centru DDM Horažďovice. Místa na táboře nelze nijak rezervovat. 

Pozor - platba účastnického poplatku je možná pouze bezhotovostní formou (bankovním převodem nebo vkladem na přepážce banky).

Storno podmínky pro letní tábory 2022 (výjimky níže): v případě odhlášení 45 a více dní (včetně) před začátkem akce se vrací účastnický poplatek v plné výši. V případě odhlášení 44 až 15 dní (včetně) před začátkem akce činí storno poplatek 30 % z ceny tábora, v případě odhlášení 14 až 7 dní (včetně) před zahájením akce činí storno poplatek 50 % z ceny tábora, při odhlášení 6 až 2 dny (včetně) před zahájením akce činí storno poplatek 75 % z ceny akce. Při odhlášení 1 den před zahájením, v den zahájení či neproběhne-li odhlášení vůbec, činí storno poplatky 100 % z ceny tábora. Odhlášení musí proběhnout písemnou formou (e-mailem na adresu garanta dané akce).

Storno poplatky se neplatí, pokud za sebe účastník sežene plnohodnotného náhradníka, anebo v případě náhlého onemocnění, kdy do zahájení akce zák.zástupce doručí písemné potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti účastníka (informovat garanta akce o neúčasti, jakož i dodat potvrzení od lékaře je třeba neprodleně, na potvrzení doručené po zahájení akce nebude brán zřetel).

Kdy vracíme alespoň část účastnického poplatku? Pakliže dojde při vstupním testování na COVID-19 k záchytu účastníka, který je do té doby bezpříznakový, případně onemocní-li účastník během akce, vracíme účastníkovi polovinu úč. poplatku, resp. polovinu z poměrné části poplatku zbývající do konce tábora. 

Kdy účastnický poplatek nevracíme? 
Rozhodne-li se účastník (resp. jeho zák. zástupce) ukončit účast na táboře předčasně, stejně tak v případě, je-li účastník z tábora vyloučen pro nedodržování táborového řádu. 

 
Poznámka závěrem: tzv. COVID garance se vztahuje pouze na situaci, kdy je konání tábora zakázáno nařízením ze strany příslušných úřadů (Vláda ČR, KHS apod.), v takovém případě se vrací celá výše účastnického poplatku.

Sbalit
1. - 5. 8. 2022, PT EXPEDICE NA PTAČÍ OSTROV

místo konání: Přírodovědná stanice

cílová skupina: děti 6 - 11 let (min. ukončený 1. ročník ZŠ)

cena: 1450 Kč/os (strava: teplý oběd a 2 svačiny, program, materiál, práce lektorů a pojištění účastníků)

hlavní vedoucí: Marcela Jiřincová, jirincova.ddm-at-gmail.com, 703 695 527

program: pohybové hry a badatelské aktivity, celodenní výlet, základnou je areál Přírodovědné stanice.

Člověk odnepaměti obdivně vzhlížel k nebi a toužil létat jako pták. Vydejme se tedy společně na výpravu do ptačí říše. Budeme poznávat svět ptačími smysly a hledat, kde všude bydlí obyvatelé našeho ptačího ostrova. Společně si zazpíváme ptačí písničky a zatancujeme si ptačí tance. A budeme-li šikovní, dobudeme i vzdušný prostor. 

Podobně jako vloni nabízíme i letos tzv. COVID garanci - bude-li konání daného tábora zakázáno úředním opatřením (Nařízení Vlády ČR apod.), vracíme všem přihlášeným účastnický poplatek v plné výši.

 

Věnujte prosím pozornost storno podmínkám táborů, které jsou uvedeny v úvodním textu k táborům (text na této stránce vlevo).

Přihlašování na tábory bude spuštěno 1. dubna 2022 okolo 12.00 prostřednictvím online systému na tomto odkazu: ddm-hd.iddm.cz