Zpátky nahoru
Novinky
Zahajovací týden zájmové činnosti se OPĚT posouvá!

Vážení rodiče, milí přihlášení účastníci kroužků, V důsledku aktuálních vládních opatření jsme nuceni opět odložit zahájení pravidelné činnosti. Zahajovací týden kroužků, klubů či kurzů tak proběhne v týdnu od 2. listopadu a my velmi doufáme, že sdělený termín je již finální. Časy prvních schůzek, lekcí či tréninků se nemění. Úplné znění Krizových opatření vlády ČR týkající se školství si můžete stáhnout a přečíst pod záložkou Ke stažení. Děkujeme vám za pochopení.

Badminton - zahájení kroužku odsunuto!

V souvislosti s uzavřením tělocvičny ZŠ Blatenská HD pro externí uživatele nezahájí zatím kroužek badmintonu svou činnost. Tělocvična je zatím uzavřena do konce r. 2020 a otevření kroužku je tedy teoreticky možné od 2. pololetí šk. roku 2020/21. O dalším průběhu budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

Organizační opatření v DDM HD k 10. 9. 2020

V souvislosti s epidemiologieckou situací vyhlašuje DDM Horažďovice s platností od 10. září 2020 do odvolání

ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB DO BUDOV A AREÁLŮ

ve správě DDM Horažďovice (Zámek, Přírod.stanice, PROUD – Envicentrum PB).

Kancelář DDM v Zámku zůstává v provozu (8 – 15.30), případnou schůzku je zapotřebí si domluvit telefonicky předem. Snažte se, prosím, maximum záležitostí vyřídit telefonicky či e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Kontakty:
Šárka Jandová (účetní - provoz kanceláře v Zámku) – 777 545 003, jandova.ddm/at/gmail.com
Tereza Pollaková (pedagog - poradenství k on-line přihlaš. systému) – 777 367 688, pollakova.ddm/at/gmail.com
Zuzana Drábková Trojanová (pedagog - objednávky programů pro školy) – 778526094, trojanova.ddm/at/gmail.com
Přírodovědná stanice (příjem zraněných či handicapovaných zvířat) - 602940914
Tomáš Pollak (ředitel – vše ostatní...) - 606880502, pollak.ddm/at/gmail.com

Informace k novému šk. roku (2020/21)

V pondělí 7. září 2020 zveřejňujeme novou programovou nabídku pravidelné zájmové činnosti (kroužky, kluby) a otevíráme přihlašování (nově pouze elektronicky). Více se dozvíte pod záložkou Kroužky.

Stáhnout
Tisková zpráva z Mezinárodní noci pro netopýry 2017 (PDF, 80 kB)

V pátek dne 8. září 2017 proběhl v Plzeňském kraji již 12. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, tentokrát
v PROUDu – Envicentru Podbranský mlýn ve městě Horažďovice. Díky bohatému programu a pěknému
počasí na akci dorazilo přes 150 účastníků.
Večerní akce odstartovala 18. hodinou na poloostrově mezi Mlýnským náhonem, řekou Otavou a PROUDem
– Envicentrem Podbranský mlýn. Na úvod byly připraveny dvě soutěže o ceny nejen pro nejmenší.
Návštěvníci se mohli zapojit do netopýřího osmiboje, kde plnili rozmanité úkoly, či do soutěže o nejhezčího
namalovaného netopýra. Po jejich vyhodnocení a předání cen členkou Rady Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství paní Mgr. Radkou Trylčovou pokračoval program dále směrem zaměřeným
přímo na samotné netopýry. Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. (z České zemědělské univerzity v Praze) při
krátké procházce kolem řeky Otavy a Mlýnského náhonu představil práci s ultrazvukovým detektorem, který
"překládá" ultrazvuk letícího netopýra do slyšitelné podoby a tím je možné určit, o který druh se jedná. Poté následovala jeho populárně naučná přednáška o životě našich létajících savců. Velký úspěch mezi diváky měla ukázka několika jedinců volně žijících netopýrů, které se povedlo do nárazových sítí chytit zkušeným zoologům Ing. Jiřímu Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí) a Ing. Václavu Říšovi (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Návštěvníci tak mohli vidět netopýry z bezprostřední blízkosti.
Během celého večera byl připraven i doprovodný program v podobě výstavy o netopýrech zapůjčené
Ministerstvem životního prostředí a pro návštěvníky nejatraktivnější ukázky hendikepovaných netopýrů,
které bylo možné si dokonce pohladit, připravené ZO ČSOP Nyctalus. Na závěr celého večera byl připraven
film Netopýři ve tmě. Akce skončila okolo desáté hodiny večer.
Mezinárodní noc pro netopýry pořádali Plzeňský kraj, PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn, Zoologická a
botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny – Regionální pracoviště Správa CHKO
Český les ve spolupráci s ČESON, MŽP ČR, městem Horažďovice, ZO ČSOP Sylva Lunae, ZO ČSOP Nyctalus a Mezi lesy z.s. 
Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje
sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS). Lidé se mohou díky programu
připraveným odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a
dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech. Zájemci
se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají
možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své
dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce
proběhla či bude probíhat, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů:
www.ceson.org.

 
Stáhnout
Tisková zpráva z 1. pobytu dětí ve Wildniscampu (PDF, 1273 kB)

Článek v KT Deníku z 26. března přinášející zprávu z prvního pobytu českých dětí v bavorském pobytovém centru (NP Bavorský les). 

 
Stáhnout
Článek o Podbranském mlýně (JPG, 358 kB)

V polovině listopadu 2014 vyšel v KT Deníku poměrně obsáhlý článek pojednávající o našem projektu Environmentálního centra v Podbranském mlýně, které právě budujeme. 

 
Stáhnout
Výsadba švestkové aleje ve Velkém Boru (JPG, 211 kB)

V první listopadovou sobotu jsme spolu s velkoborskými občany sázeli stromy podél cesty u Velkého Boru. Projektvýsadby jsme realizovali v rámci Programu péče o krajinu ve spolupráci s vedením obce, kterou reprezentoval starosta p. Zábranský. Akce se povedla, stromům se zatím daří, přišlo poměrně dost zejména mladých lidí a rodin, obec zajistila závěrečné opékání buřtíků a následnou zálivku stromů - akci hodnotíme jako povedenou - krátce o jejím průběhu referuje článek, který vyšel v Klatovském deníku.

 
Stáhnout
Envicentrum Podbranský mlýn (JPG, 840 kB)

O aktuálním dění v projektu mezinárodní spolupráce týkajícího rekonstrukce Podbranského mlýna vyšel v říjnu 2013 článek v Klatovském deníku.

 
Stáhnout
Reportáž Plzeňského deníku z 24hodinovky deskových her a turnaje Carcassonne Tour (DDM Horažďovice, březen 2013) (JPG, 928 kB)