Zpátky nahoru
Novinky
Tábory 2020

Nabídku 11 táborů ve 4 kategoriích (příměstské, pobytové, stanové, kempy a soustředění) najdete v nové sekci Tábory. Přihlašování spouštíme 27. 1. 2020.

On-line přihlašování od ledna 2020

Už žádné čekání ve frontě na Zámku, žádné ruční vypisování štosů papírovch přihlášek. Jdeme s dobou a s novým rokem přecházíme na on-line přihlašovací systém na tábory, kroužky a další akce DDM. "Na ostro" jej otestujeme při přihlašování na letní tábory 2020. Podrobný návod v sekci "Ke stažení" a další informace po vánočních prázdninách.

Nabídka pracovního uplatnění

Protože je zájem škol o naše služby stále vyšší, očekáváme i v roce 2020 pořádnou porci práce. Proto bychom rádi v průběhu zimy a jara 2020 posílili náš tým, a to hned na několika postech. Sháníme pedagoga na celý i dílčí úvazek, provozního pracovníka do Přírodov.stanice (na částečný úvazek) a kuchařku/kuchaře na výpomoc do kuchyně PROUDU (pobytové kurzy/tábory). Bližší info naleznete v letácích (Ke stažení), anebo v sekci O nás/Pracovní příležitosti.

Posuny času vybraných kroužků

 Vážení rodiče, oznamujeme, že po vzájemné domluvě mezi lektory a rodiči jsme posunuli začátky následujících kroužků:

Keramika II. 15.00 - 16.30,
Experimenty 14.45 – 16.15,
Stolní tenis - úterý a čtvrtek od 17:00
"nová" Lukostřelba III. je ve středy 15.15 - 16.30,
Klub vodáckých aktivit - v pátek 14.00 - 16:00.

Děkujeme za pochopení.

Termíny víkendovek

Zpište si do diářů termíny akcí a víkendovek Klubu pro rodiče s dětmi, Chovatelského klubuHistorického klubu. Přihlášky a propozice na jednotlivé akce budou průběžně zveřejňovány na webu DDM HD v sekci Ke stažení.

Stáhnout
Tisková zpráva z Mezinárodní noci pro netopýry 2017 (PDF, 80 kB)

V pátek dne 8. září 2017 proběhl v Plzeňském kraji již 12. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, tentokrát
v PROUDu – Envicentru Podbranský mlýn ve městě Horažďovice. Díky bohatému programu a pěknému
počasí na akci dorazilo přes 150 účastníků.
Večerní akce odstartovala 18. hodinou na poloostrově mezi Mlýnským náhonem, řekou Otavou a PROUDem
– Envicentrem Podbranský mlýn. Na úvod byly připraveny dvě soutěže o ceny nejen pro nejmenší.
Návštěvníci se mohli zapojit do netopýřího osmiboje, kde plnili rozmanité úkoly, či do soutěže o nejhezčího
namalovaného netopýra. Po jejich vyhodnocení a předání cen členkou Rady Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství paní Mgr. Radkou Trylčovou pokračoval program dále směrem zaměřeným
přímo na samotné netopýry. Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. (z České zemědělské univerzity v Praze) při
krátké procházce kolem řeky Otavy a Mlýnského náhonu představil práci s ultrazvukovým detektorem, který
"překládá" ultrazvuk letícího netopýra do slyšitelné podoby a tím je možné určit, o který druh se jedná. Poté následovala jeho populárně naučná přednáška o životě našich létajících savců. Velký úspěch mezi diváky měla ukázka několika jedinců volně žijících netopýrů, které se povedlo do nárazových sítí chytit zkušeným zoologům Ing. Jiřímu Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí) a Ing. Václavu Říšovi (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Návštěvníci tak mohli vidět netopýry z bezprostřední blízkosti.
Během celého večera byl připraven i doprovodný program v podobě výstavy o netopýrech zapůjčené
Ministerstvem životního prostředí a pro návštěvníky nejatraktivnější ukázky hendikepovaných netopýrů,
které bylo možné si dokonce pohladit, připravené ZO ČSOP Nyctalus. Na závěr celého večera byl připraven
film Netopýři ve tmě. Akce skončila okolo desáté hodiny večer.
Mezinárodní noc pro netopýry pořádali Plzeňský kraj, PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn, Zoologická a
botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny – Regionální pracoviště Správa CHKO
Český les ve spolupráci s ČESON, MŽP ČR, městem Horažďovice, ZO ČSOP Sylva Lunae, ZO ČSOP Nyctalus a Mezi lesy z.s. 
Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje
sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS). Lidé se mohou díky programu
připraveným odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a
dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech. Zájemci
se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají
možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své
dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce
proběhla či bude probíhat, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů:
www.ceson.org.

 
Stáhnout
Tisková zpráva z 1. pobytu dětí ve Wildniscampu (PDF, 1273 kB)

Článek v KT Deníku z 26. března přinášející zprávu z prvního pobytu českých dětí v bavorském pobytovém centru (NP Bavorský les). 

 
Stáhnout
Článek o Podbranském mlýně (JPG, 358 kB)

V polovině listopadu 2014 vyšel v KT Deníku poměrně obsáhlý článek pojednávající o našem projektu Environmentálního centra v Podbranském mlýně, které právě budujeme. 

 
Stáhnout
Výsadba švestkové aleje ve Velkém Boru (JPG, 211 kB)

V první listopadovou sobotu jsme spolu s velkoborskými občany sázeli stromy podél cesty u Velkého Boru. Projektvýsadby jsme realizovali v rámci Programu péče o krajinu ve spolupráci s vedením obce, kterou reprezentoval starosta p. Zábranský. Akce se povedla, stromům se zatím daří, přišlo poměrně dost zejména mladých lidí a rodin, obec zajistila závěrečné opékání buřtíků a následnou zálivku stromů - akci hodnotíme jako povedenou - krátce o jejím průběhu referuje článek, který vyšel v Klatovském deníku.

 
Stáhnout
Envicentrum Podbranský mlýn (JPG, 840 kB)

O aktuálním dění v projektu mezinárodní spolupráce týkajícího rekonstrukce Podbranského mlýna vyšel v říjnu 2013 článek v Klatovském deníku.

 
Stáhnout
Reportáž Plzeňského deníku z 24hodinovky deskových her a turnaje Carcassonne Tour (DDM Horažďovice, březen 2013) (JPG, 928 kB)