Zpátky nahoru
Kroužky

 

Představujeme novou nabídku zájmových kroužků na školní rok 2019/2020, kompletní nabídka v PDF ke stažení. 

Přihlašování na kroužky spustíme 2. září 2019 ve 12:00

Úvodní schůzky ke kroužkům proběhnou v prvním říjnovém týdnu, tj. 30. 9. - 4. 10. 2019.

Přihlašování na kroužky - POZOR, ZMĚNA!

Podobně jako u letních táborů upravujeme možnosti přihlašování na kroužky, kluby a kurzy při DDM Horažďovice. Přihlášky je nově možné podávat elektronicky. Formuláře přihlášek do zájmových kroužků/klubů/kurzů zveřejníme 2. září 2019 ve 12:00 na pracovišti Zámek (tištěné formuláře připravené k vyplnění) a zároveň na www.ddm-hd.cz v sekci "Ke stažení" (v PDF formátu k vytištění). Řádně vyplněné a podepsané přihlášky můžete odevzdat buď osobně v kanceláři DDM na Zámku ve všední dny od 8:00 do 15:30 hod nebo barevný a čitelný scan/fotografii vyplněné přihlášky zaslat e-mailem na adresu zamek.ddm/zavinac/gmail.com.

Pro velký zájem jsme zároveň nuceni stanovit maximální počet dětí u vybraných zájmových kroužků. Vyhrazujeme si právo odmítnout zájemce, kteří odevzdají přihlášku po naplnění kapacity vybraného kroužku. Na přihlášky odevzdané na neplatných (loňských) formulářích, vhozené do poštovní schránky nebo odevzdané před/po termínu přihlašování bohužel nemůžeme brát zřetel.

Potřebujete poradit s přihlašováním? Volejte 777 367 688.

Upozornění: příchod na kroužky organizované DDM Horažďovice je možný nejdříve 15 minut před zahájením kroužku. Pro trávení volného času před kroužkem mají děti k dispozici Otevřený klub na pracovišti Zámek.

Sbalit
KLUB - Klub rodičů s dětmi


určeno: rodiče s dětmi

schůzky:  3 akce ročně (termíny v září 2019 na webu DDM HD)

klub vede: T. Pollak (606 880 502)

cena: P + náklady stanovené dle ekonomické náročnosti konkrétní akce (cestovné, ubytování, strava...)

 

Termíny víkendovek:

2. - 4. 1. 2020 - zimní Modrava

20. - 22. 3. 2020 - vynášení Morady (společně s Hist. klubem)

8. - 10. 5. 2020 - vodácká víkendovka

Pro přihlášky a propozice sledujte web nebo facebook DDM Horažďovice. Změna programu vyhrazena.